ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: stawka VAT
Ekspertax Kancelaria Podatkowa Prawna i Księgowa

Tym samym nie ma szans na stosowanie innej niż 23% stawki na e-booki. Do dostawy książek elektronicznych, tzw. e-booków nie można stosować 5% obniżonej stawki VAT, bo stawka preferencyjna dotyczy wyłącznie książek drukowanych (papierowych). Tak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2015 r. w sprawach C-479/13 i C-502/13 Komisja przeciwko Francji oraz Komisja przeciwko Luksemburgowi.

Opublikowane w VAT
poniedziałek, 29 grudnia 2014 13:31

Stawa VAT na garaż wolnostojący

Obniżoną do 8% stawkę VAT stosuje się do czynności dotyczących tzw. budownictwa mieszkaniowego. W przypadku garażu wolnostojącego, którego powierzchnia łącznie z budynkiem przekracza 300m2 powstają wątpliwości, jaką stawkę VAT zastosować do takiego kompleksu. Należy zatem ustalić, czy wolnostojący garaż jest obiektem budownictwa mieszkaniowego, i czy można o nim powiedzieć, że jest wykorzystywany na cele mieszkalne.

Opublikowane w VAT

Działalność sportowa żużlowców i klubów żużlowych została omówiona w interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego nr DD2/033/30/KBF/14/RD-47426, w zakresie możliwości zaliczenia w określonych warunkach przychodów wymienionych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście do źródła: działalność gospodarcza (Dz.Urz. MF z dnia 27 maja 2014 r., poz 21).

Opublikowane w VAT
poniedziałek, 20 października 2014 13:40

Refakturowanie opłat za wywóz śmieci. Stawka VAT

Działalność spółdzielni mieszkaniowych polegająca na wykonywaniu czynności, za które uiszczane są opłaty przez podmioty posiadające tytuł prawny do lokali użytkowych jest świadczeniem usług i podlega opodatkowaniu VAT. Problem może stanowić stawka podatku VAT dla tego typu usług.

Opublikowane w VAT

Czytelnicy pytają: Wystawiam fakturę za dostawę materiałów do produkcji opodatkowanych VAT ze stawką 8% i na fakturze jednocześnie znajdzie się usługa transportu opodatkowana według stawki 23% VAT. Czy moje postępowanie jest prawidłowe z uwagi na zmianę przepisów dotyczących w podstawy opodatkowania w 2014 r.?

Opublikowane w VAT

Sprawdź stawkę VAT w 2014.r na podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki dla niemowląt oraz podobne wyroby sanitarne lub wyroby odzieżowe i akcesoria odzieżowe, wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych.

Opublikowane w VAT

Sprawdź stawkę VAT w 201 4.r na podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki dla niemowląt oraz podobne wyroby sanitarne lub wyroby odzieżowe i akcesoria odzieżowe, wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych.

Opublikowane w VAT

Sprawdź, towary i usługi dla których obowiązuje stawa 8% w 2014 r.

Opublikowane w VAT
piątek, 08 listopada 2013 11:27

Stawki VAT od 1 stycznia 2014

Sejm utrzymał dotychczas obowiązujące wyższe stawki VAT.

Opublikowane w VAT
poniedziałek, 23 września 2013 12:54

Wyższe stawki VAT mają obowiązywać do końca 2016!

Obecnie obowiązujące stawki VAT mają obowiązywać do końca 2016 r. Z takiego założenia wychodzi Rząd, jednak Rządowe Centrum Legislacyjne ostrzega, że taka regulacja może naruszać Konstytucję.

Opublikowane w VAT
Strona 1 z 16
powrót Artykuły w etykietach: stawka VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________