ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: stawka ryczałtu
Ekspertax Kancelaria Podatkowa Prawna i Księgowa

Czy wynajmując domek letniskowy można rozliczać się ryczałtem 8,5%? Czy osoba fizyczna może oddać dom letniskowy w najem bez zakładania działalności gospodarczej?

Opublikowane w Podatki dochodowe

Czy niezależnie od liczby wynajmowanych mieszkań, z których wynajmujący czerpie przychody z najmu, może zawsze zastosować zryczałtowane opodatkowanie uzyskiwanych w ten sposób przychodów? W interpretacji indywidualnej z dnia 12 stycznia 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał, że podatnik nie może skorzystać ze stawki ryczałtu 8,5% ponieważ najem, który ma miejsce w tym przypadku jest działalnością gospodarczą (ITPB1/415-991/10/AK).

Opublikowane w Podatki dochodowe
poniedziałek, 21 stycznia 2013 15:18

Wybór formy opodatkowania na 2013 w przypadku najmu

Dziś upływa termin dla wybór formy opodatkowania w stosunku do dochodów uzyskiwanych z najmu lokali. Najem lokalu można rozliczyć albo w ramach działalności gospodarczej, albo jako odrębny przychód opodatkowany ryczałtem lub na zasadach ogólnych. Najem lokali mieszkalnych i użytkowych, jako usługa podlega takim samym zasadom, jak inne przychody uzyskiwane z działalności gospodarczej.

Opublikowane w Podatki dochodowe
czwartek, 10 maja 2012 17:43

Nierzetelna ewidencja u ryczałtowca

Stwierdzenie nierzetelności ewidencji skutkujące nieuznaniem ewidencji za dowód w postępowaniu podatkowym, nakłada na organ podatkowy obowiązek ustalenia niezaewidencjonowanego przychodu i określenie od tego przychodu ryczałtu w wysokości pięciokrotności stawki, która byłaby zastosowana do przychodu w przypadku jego ewidencjonowania. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 listopada 2011 r. (II FSK 881/10).

Opublikowane w Podatki dochodowe

Minister Finansów wyjaśnia dlaczego dotąd nie wzrosła kilometrówka. W opinii Ministra Finansów rok 2012 nie jest okresem sprzyjającym wdrażaniu takich zmian. Sprawdź, czy będzie podwyżka stawek, według których pokrywane są koszty używania przez pracownika w celach służbowych do jazd lokalnych pojazdów osobowych, motocykli i motorowerów.

Opublikowane w Podatki dochodowe
poniedziałek, 09 stycznia 2012 13:51

Nadal nie ma zmiany w kilometrówkach

Nie wiadomo co z nową wysokością stawek ryczałtu na samochód. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej powinien był wydać do końca 2011 r. rozporządzenie podwyższające wysokość stawek kilometrówki na 2012 r.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Tutaj znajdziesz wysokość stawki ryczałtu za 1 km przebiegu pojazdu 2011.

Opublikowane w Niezbędne linki
poniedziałek, 31 stycznia 2011 17:10

Ocena ryzyka i szacowanie poniesionych strat

Czy przychody uzyskane z prowadzenia działalności związanej z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat można opodatkować ryczałtem? Jeśli tak, to jaka stawka ryczałtu ewidencjonowanego jest właściwa? Jak są sklasyfikowane według PKWiU z 2008 r.?

Opublikowane w Podatki dochodowe
powrót Artykuły w etykietach: stawka ryczałtu

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________