ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: szkolenie
Ekspertax Kancelaria Podatkowa Prawna i Księgowa

Sprawdź stawkę VAT dla usług czarteru jachtu, wędkowania, nurkowania oraz szkoleniowych w zakresie nurkowania i żeglowania.

Opublikowane w VAT

Sprawdź, czy podanie pracownikom posiłków dostarczanych w formie cateringu w czasie szkoleń lub zebrań firmowych, podlega opodatkowaniu VAT, oraz czym usługa cateringu różni się od usługi gastronomicznej.

Opublikowane w VAT

Uczelnia publiczna organizując i przeprowadzając szkolenia i konferencje nie wykonuje tych czynności z pozycji nadrzędnej przysługującej organowi władzy publicznej, lecz dokonuje je w sposób zbliżony, jeżeli nie identyczny, jak podmioty prywatnoprawne w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Tak uznał w wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (I SA/Wr 157/10), który to wyrok potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 1 września 2011 r.

Opublikowane w VAT

W dniu 9 czerwca 2011 r. została uchwalona ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. nr 149, poz. 887). Ustawa ta wprowadza korzystne dla podatników zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn oraz w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wejdą one w życie od dnia 1 stycznia 2012 r.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Sprawdź, czy i kiedy usługi kształcenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin za pomocą opryskiwaczy oraz obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin korzystają ze zwolnienia od podatku VAT.

Opublikowane w VAT

Nastąpi zmiana zasad udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.

Opublikowane w Inne
powrót Artykuły w etykietach: szkolenie

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________