ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: talony
Ekspertax Kancelaria Podatkowa Prawna i Księgowa
poniedziałek, 03 grudnia 2012 17:09

Bony towarowe , gotówka i prezenty dla pracowników

Od lat najpopularniejszą formą wsparcia świątecznego pracowników są bony towarowe. Jednak nie jest to najoptymalniejszy podatkowo prezent od pracodawcy dla pracownika.

Opublikowane w Podatki dochodowe
czwartek, 08 grudnia 2011 12:10

Świadczenia z ZFŚS zwolnione od podatku

Sprawdź, czy udział pracownika w imprezie kulturalno-oświatowej, organizowanej przez pracodawcę, należy traktować jako uzyskanie przez pracownika przychodu a w konsekwencji przychód ten należy opodatkować, czy też impreza taka jest usługą pracodawcy w ramach wykonywania przez niego funkcji socjalnej i środki wypłacone przez niego z tego tytułu z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie podlegają opodatkowaniu?

Opublikowane w Podatki dochodowe
poniedziałek, 28 listopada 2011 19:03

Bony i talony podarunkowe pod choinkę

Wolna od podatku jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł.

Opublikowane w Podatki dochodowe
powrót Artykuły w etykietach: talony

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________