ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: wkład niepieniężny
Ekspertax Kancelaria Podatkowa Prawna i Księgowa

Podatnik zamierza wnieść swoje przedsiębiorstwo (cały majątek firmy jednoosobowej: ruchomości, nieruchomości, majątek obrotowy) do spółki osobowej tytułem wkładu w zamian za objęte udziały. Czy wniesienie przez podatnika (osobę fizyczną) do spółki osobowej przedsiębiorstwa w zamian za objęte udziały będzie skutkowało u wnoszącego powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu? Sprawdź, jakie są skutki podatkowe wniesienia aportu w postaci przedsiębiorstwa do spółki osobowej.

Opublikowane w Podatki dochodowe

W wyroku z dnia 11 czerwca 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie (I SA/Lu 110/10) orzekł, iż brak jest jakichkolwiek podstaw, aby zasadnie można było bronić tezy, iż po stronie obejmującego udział w spółce osobowej w zamian za wkład niepieniężny pojawia się dochód podlegający opodatkowaniu.

Opublikowane w Podatki dochodowe
poniedziałek, 25 października 2010 14:34

Zbycie znaku towarowego a przychód

W przypadku, gdy znak towarowy nie został przez podatnika nabyty, lecz wytworzony był we własnym zakresie, to nie mógł być zaliczony do wartości niematerialnych i prawnych i dalej, jego odpłatne zbycie nie mogło być kwalifikowane do przychodów z działalności gospodarczej. Takie orzeczenie wydał dnia 12 sierpnia 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

Opublikowane w Podatki dochodowe

W Sejmie znalazł się projekt nowelizacji art. 24 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307).

Celem dodania w tym artykule ust. 17 i ust. 18 jest przesunięcie terminu opodatkowania dochodu z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny w postaci know-how, w związku z realizacją celu Działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Inicjowanie działalności innowacyjnej”.

Opublikowane w Podatki dochodowe
środa, 07 kwietnia 2010 19:11

Opcje i akcje a przychód ze stosunku pracy

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 2 marca 2010 r. przyznał, że samo przyznanie pracownikowi opcji nie powoduje powstania przychodu ze stosunku pracy. Przychód ten powstanie dopiero w momencie ewentualnego zbycia przyznanych akcji i stanowić będzie źródło przychodów z kapitałów pieniężnych.

Opublikowane w Podatki dochodowe
powrót Artykuły w etykietach: wkład niepieniężny

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________