ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: wnip
Ekspertax Kancelaria Podatkowa Prawna i Księgowa
niedziela, 23 października 2011 12:29

Limit dla jednorazowej amortyzacji w 2012

Niektórzy podatnicy mogą jednorazowo zamortyzować niektóre środki trwałe. Preferencja ta służy przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność (bez względu na ich wielkość) oraz małym podatnikom. Możliwość skorzystania z jednorazowej amortyzacji pozwala na istotne obniżenie podatku dochodowego. Sprawdź limit dla jednorazowej amortyzacji dla 2012 r.

Opublikowane w Podatki dochodowe
poniedziałek, 25 października 2010 14:34

Zbycie znaku towarowego a przychód

W przypadku, gdy znak towarowy nie został przez podatnika nabyty, lecz wytworzony był we własnym zakresie, to nie mógł być zaliczony do wartości niematerialnych i prawnych i dalej, jego odpłatne zbycie nie mogło być kwalifikowane do przychodów z działalności gospodarczej. Takie orzeczenie wydał dnia 12 sierpnia 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

Opublikowane w Podatki dochodowe
poniedziałek, 18 października 2010 14:57

Wykaz środków trwałych i WNIP dla armatorów

Minister Finansów określił zasady prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przez armatorów opodatkowanych podatkiem tonażowym.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Jak rozliczyć wydatki na nabycie składników majątku o wartości nieprzekraczającej 3.500 zł oraz czy istnieje obowiązek ich ujęcia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych?

Opublikowane w Podatki dochodowe
powrót Artykuły w etykietach: wnip

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________