ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: zwolnienie z VAT
Ekspertax Kancelaria Podatkowa Prawna i Księgowa
niedziela, 26 października 2014 19:39

Rachunek czy faktura?

Pytanie: Czy podatnik zwolniony podmiotowo z VAT mógł jako duplikat faktury wystawić rachunek?

Osoba bezrobotna otrzymała środki ze środków Funduszu Pracy, na podjęcie działalności gospodarczej, zgodnie z umową zawartą z PUP na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm). Dokumentami potwierdzającymi wydatkowanie takich środków mogą być wyłącznie, zapłacone w terminie do 2 m-cy od dnia podjęcia działalności gospodarczej faktury, rachunki oraz załączone do nich potwierdzenia zapłaty.

Opublikowane w VAT
czwartek, 14 listopada 2013 12:29

Czy psychoanalityk jest zwolniony z VAT?

Sprawdź, czy zawód psychoanalityka to zawód medyczny.

Opublikowane w VAT

Przeznaczenia terenu nie można oceniać należy na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W sytuacji gdy brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy, o przeznaczeniu gruntu na potrzeby zwolnienia od podatku VAT decydują zapisy ewidencji gruntów i budynków. Za takim interpretowaniem powyższego terminu wypowiedziały się Sądy w licznych orzeczeniach, m.in. w wyroku NSA z dnia 17 stycznia 2011 r. I FPS 8/10 wydany w składzie 7 sędziów.

Opublikowane w VAT
wtorek, 23 października 2012 17:21

Tereny budowlane. Zwolnienie z VAT w 2013

Od dnia 1 stycznia 2013 r. do słowniczka ustawy o VAT zostanie dodany pkt 33, zawierający definicję terenów budowlanych.

Opublikowane w VAT

Nie ważne czy korzystasz ze zwolnienia podmiotowego, nie ważne czy jesteś zwolniony z VAT ze względu na rodzaj wykonywanych czynności i nigdy nie będziesz mieć podatku należnego. Od przyszłego roku obowiązuje Cię kasa fiskalna po przekroczeniu 20.000 zł sprzedaży.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Rolnik, który przekroczył limit przychodów zobowiązujący go do założenia ksiąg rachunkowych, automatycznie traci prawo do zwolnienia z VAT. Tak w wyroku z dnia 7 września 2012 r. orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (I FSK 1564/11).

Opublikowane w VAT

Minister Finansów wyjaśnił kwestię zwolnienia z VAT usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania (interpretacja z dnia 15 czerwca 2012 r. PT4/033/2-3/9/EFU/2012/PT-298).

Opublikowane w VAT

Minister Finansów w piśmie z dnia 29 marca 2012 r. przypomniał, że usługi turnusów rehabilitacyjnych są objęte zwolnieniem od podatku  VAT (SPS-023-2329/12).

Opublikowane w VAT
wtorek, 10 kwietnia 2012 20:03

Usługi fizjoterapeutyczne a VAT

Sprawdź, kiedy spółka może korzystać ze zwolnienia w VAT świadcząc usługi terapeutyczne.

Opublikowane w VAT

Sprawdź, kiedy i jaka stawka podatku VAT obowiązuje na usługi stołówek szkolnych, które sprzedają posiłki uczniom i młodzieży, pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym szkoły oraz w przypadku ich finansowania przez ośrodki pomocy społecznej.

Opublikowane w VAT
Strona 1 z 3
powrót Artykuły w etykietach: zwolnienie z VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________