ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Strona główna Niezbędne linki Artykuły w etykietach: CEIDG1
Niezbędne linki

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mają bardzo mało czasu na zgłoszenie zmian. Zmiany zgłasza się na formularzu CEIDG-1.

Opublikowane w Inne
sobota, 22 października 2011 10:54

Zakończenie działalności gospodarczej

W celu zgłoszenia zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca wypełnia wniosek.

Opublikowane w Inne
sobota, 22 października 2011 13:29

Zawieszenie działalności gospodarczej

Zawieszenie oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy. Zawiesić działalność gospodarczą może przedsiębiorca niezatrudniający pracowników.

Opublikowane w Inne

Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej jest podstawowym aktem prawnym dla podmiotów podejmujących działalność gospodarczą na terytorium RP. Określa bowiem zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium RP, zarówno przez przedsiębiorców polskich, jak i osoby zagraniczne.

Opublikowane w Inne
sobota, 22 października 2011 13:45

Podejmujesz działalność gospodarczą? Przeczytaj!

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Opublikowane w Inne

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Opublikowane w Niezbędne linki

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1.

Opublikowane w Inne

W dniu 1 lipca 2011 r. zostanie uruchomiona Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W związku z tym projektowane są zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Niektóre bardzo korzystne dla podatników.

Opublikowane w Inne
powrót Strona główna Niezbędne linki Artykuły w etykietach: CEIDG1

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________