ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Strona główna Nowe przepisy Artykuły w etykietach: opcje
Nowe przepisy

W dniu 3 grudnia 2015 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną, która zmienia na korzyść podmiotów, dla których nabycie opcji walutowej stanowiło zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym (za wyjątkiem transakcji spekulacyjnych), interpretację przepisów podatkowych. Dotychczas organy podatkowe nie uznawały wydatków na zakup opcji walutowych przez firmy za koszt uzyskania przychodów. Jeżeli firma wynegocjowała z bankiem umorzenie części należności, różnicę tę uznawano za przychód do opodatkowania.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych od niedawna działa innowacyjny system UTP, którego jedną z podstawowych funkcji jest umożliwienie inwestorom dokonywania transakcji w czasie krótszym niż jedna sekunda.

Opublikowane w Inne

O wyborze odpowiedniego druku zeznania podatkowego za 2012 r. decyduje rodzaj uzyskanych dochodów oraz sposób ich opodatkowania.

Opublikowane w Podatki dochodowe
środa, 07 kwietnia 2010 19:11

Opcje i akcje a przychód ze stosunku pracy

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 2 marca 2010 r. przyznał, że samo przyznanie pracownikowi opcji nie powoduje powstania przychodu ze stosunku pracy. Przychód ten powstanie dopiero w momencie ewentualnego zbycia przyznanych akcji i stanowić będzie źródło przychodów z kapitałów pieniężnych.

Opublikowane w Podatki dochodowe
powrót Strona główna Nowe przepisy Artykuły w etykietach: opcje

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________