ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Strona główna Nowe przepisy Artykuły w etykietach: paliwa silnikowe
Nowe przepisy

Jeżeli sprzedawca nie uregulował podatku od sprzedanego paliwa, nabywca odpowiada z nim solidarnie nie tyko za akcyzę ale także za opłatę paliwową.

Opublikowane w Akcyza

Do dnia 31 grudnia 2013 r. zostanie przedłużony okres obowiązywania ograniczenia w możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego od nabycia samochodów osobowych i niektórych pojazdów samochodowych. Nadal nie będzie można odliczać VAT od zakupionego do ww. pojazdów paliwa.

Opublikowane w VAT

Podatnikowi prowadzącemu działalność, której przedmiotem jest odprzedaż samochodów, nie przysługuje prawo do odliczania w pełnej wysokości podatku naliczonego przy nabyciu każdego samochodu i pojazdu samochodowego, jak również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu paliw służących do napędu wszystkich samochodów wykorzystywanych przez niego do opodatkowanej działalności gospodarczej.

Opublikowane w VAT
czwartek, 29 grudnia 2011 16:17

Nowe stawki akcyzy od 2012

Od dnia 1 stycznia 2012 r. zmieniaja się stawki akcyzy. Sprawdź co się zmieni.

Opublikowane w Akcyza
środa, 23 listopada 2011 16:00

Nie wzrośnie akcyza na alkohol ani na gaz

Nie wzrośnie akcyza na gaz (LPG) ani na alkohol, zapewnia Minister Finansów. Planowana od 2012 r. podwyżka podatku akcyzowego na olej napędowy, biopaliwa, biokompomenty oraz wyroby tytoniowe oraz węgiel i koks jest spowodowana koniecznością dostosowania prawa polskiego do wymogów dyrektyw unijnych.

Opublikowane w Akcyza

Produkty wykorzystywane do innych niż napędowe lub grzewcze celów nie powinny podlegać podatkowi.

Treść brzmienia art. §16a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego modyfikuje warunek, od którego zależy zastosowanie ulgi podatkowej sprzecznie z brzmieniem Dyrektywy Energetycznej, bowiem wprowadza wymóg wykorzystywania wyrobu na ściśle określone cele (oświetleniowe, kosmetyczne lub jako zmywacz antykorozyjny), a nie wykorzystywania do celów innych niż paliwo silnikowe lub paliwa do ogrzewania.

Tak w wyroku z dnia 20 października 2010 r. uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie (I SA/Sz 680/10).

Opublikowane w Akcyza
piątek, 01 października 2010 12:32

Proekologiczny płynny dodatek do paliw

Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje zakupu wewnątrzwspólnotowego wyrobu o kodzie CN 3811 29 00, będącego płynnym dodatkiem do paliw o charakterze proekologicznym, który powoduje: zmniejszenie emisji cząstek stałych, zmniejszenie emisji węglowodorów, zmniejszenie emisji CO, zmniejszenie zużycia paliwa, utrzymanie komór spalania w czystości. Według wskazań producenta gęstość tego produktu w temperaturze 15,6°C wynosi 0,798 g/cm3.

Opublikowane w Akcyza
czwartek, 06 maja 2010 18:21

Faktura VAT za paliwo

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, faktyczni użytkownicy pojazdów niebędący ich właścicielami, a którzy ponoszą koszty związane z ich użytkowaniem, mogą być wskazani na fakturze VAT dokumentującej sprzedaż paliwa (interpretacja indywidualna z dnia 10 kwietnia 2010 r.).

Opublikowane w VAT
powrót Strona główna Nowe przepisy Artykuły w etykietach: paliwa silnikowe

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________