ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Nowe przepisy
Zespół Ekspertax

Zespół Ekspertax

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego obwieścił przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2015 r., przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2015 r. oraz przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe w 2014 r.

Z dniem 1 marca 2015 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokona waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, która będzie polegać na podwyższeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2015 r. wskaźnikiem waloryzacji wynoszącym 100,68%.

piątek, 06 lutego 2015 17:03

Kwota wolna od podatku pozostanie bez zmian

Sejm nie zajmie się pracami nad nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obecnie kwota ta wynosi 3.091 zł. Taka wysokość obowiązuje do 2009 r.

Ministerstwo Finansów planuje obniżyć limit rozliczeń bezgotówkowych z obecnego poziomu 15.000 euro do 3.000 euro.

Od dnia 1 stycznia 2015 r. obowiązek ewidencji na kasach fiskalnych bez względu na wysokość obrotu dotyczył m.in: warsztatów motoryzacyjnych, wulkanizatorów i stacji badań technicznych pojazdów.

środa, 04 lutego 2015 13:48

Nowe fromularze PIT 2015

W Dzienniku Ustaw z 2015 r. pod poz. 1634 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

niedziela, 01 lutego 2015 13:02

Przywóz pojazdów w UE

Z dniem 1 stycznia 2015 r. nie ma obowiązku uzyskania z urzędu skarbowego, dla potrzeb rejestracji sprowadzanych pojazdów z innych państw członkowskich Unii Europejskiej, zaświadczenia VAT-25, które potwierdza uiszczenie przez podatnika podatku lub brak obowiązku uiszczenia podatku z tytułu przywozu tych pojazdów.

Pracownik z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych uzyskuje przychód. W przypadku korzystania z samochodu firmowego z silnikiem o pojemności poniżej 1.600 ccm zryczałtowany przychód wynosi 250 zł miesięcznie, w przypadku aut o wyższej pojemności, jest to kwota 400 zł miesięcznie. W ryczałcie tym mieści się również przez firmę zakup paliwa wykorzystanego przez pracownika do celów prywatnych. Poznaj szczegóły.

ZBIÓR PRAW 2015 z komentarzem praktyków to podręczny zbiór przepisów podatkowych i ustawa o rachunkowości. Stan prawny publikacji jest aktualny na dzień 30 stycznia 2015 r. - uwzględniono zmiany, które weszły w życie z dniem 1, 4 oraz 15 i 30 stycznia 2015 r. ZAMÓW już dziś!

Nawet jednostki, które nie stosują ustawy o rachunkowości do prowadzenia ksiąg, muszą złożyć do KRS oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

Strona 6 z 240

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________