ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

wtorek, 14 października 2014 16:09

Nowy formularz SD-Z2

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Opublikowano nowy wzór deklaracji o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowyc SD-Z2, który zaczyna obowiązywać od dnia 24 października 2014 r.

Opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (Dz.U. poz. 1379), które wprowadza nowy wzór formularza SD-Z2 - Deklaracja o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych. Zmianie w tym formularzu uległa część H - "Sposób przekazania środków pieniężnych tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy”.

Modyfikacja ma związek ze zmianą brzmienia art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, zgodnie z którym podatnik w przypadku nabycia środków pieniężnych tytułem darowizny może udokumentować ich otrzymanie nie tylko na rachunek bankowy lub rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, ale także na inny rachunek płatniczy.

Do wyczerpania nakładów, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015 r., jeżeli nabycie środków pieniężnych tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy jest udokumentowane dowodem przekazania na rachunek bankowy podatnika albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym, można złożyć zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych według wzoru obowiązującego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________