ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Strona główna Ostatnio opublikowane Podatek od nieruchomości Hala namiotowa a podatek od nieruchomości

wtorek, 24 lutego 2015 18:15

Hala namiotowa a podatek od nieruchomości

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Hala namiotowa nie jest budowlą w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, co powoduje że nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Tak wynika z wyroku z dnia 14 stycznia 2015 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie (I SA/Ol 911/14).Jeżeli hala namiotowa nie spełnia określonych warunków, nie jest budowlą i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Hala namiotowa jako tymczasowy obiekt budowlany w rozumieniu Prawa budowlanego, jest niezwiązana trwale z gruntem. Podatnik wykorzystywał taka halę na cele prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Zdaniem organów podatkowych hala podlega podatkowi od nieruchomości, dlatego prezydent miasta ustalił podatnikowi wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości z tego tytułu. Na potrzeby tej decyzji rzeczoznawca wydał opinię techniczną z zakresu budownictwa, w której wskazał, że hala namiotowa jest budowlą, a dokładnie tymczasowym obiektem budowlanym w rozumieniu art. 3 pkt 5 Prawa budowlanego. Podatnik stał jednak na stanowisku, że skoro hala namiotowa nie została wyraźnie wymieniona w art. 3 pkt 3 prawa budowlanego, to nie można jej zaliczyć do budowli w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Wojewódzki Sad Administracyjny w Olsztynie, wskazał, że bez wątpienia hala namiotowa nie jest, ani budynkiem, ani obiektem małej architektury w rozumieniu prawa budowlanego. Dlatego pozostaje jedynie rozważyć, czy można ja zaliczyć do budowli w rozumieniu prawa budowlanego. Organ podatkowy przyjął, że skoro hala namiotowa nie stanowi budynku ani obiektu małej architektury w rozumieniu prawa budowlanego, to przesądza to o zakwalifikowaniu jej do budowli w rozumieniu art. 3 pkt 3 prawa budowlanego, jednak takie stanowisko jest niewłaściwe.

Więcej przeczytasz w portalu Domiporta Hala namiotowa a podatek od nieruchomości

powrót Strona główna Ostatnio opublikowane Podatek od nieruchomości Hala namiotowa a podatek od nieruchomości

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________