ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Strona główna Ostatnio opublikowane Podatek od nieruchomości 16 marca upływa termin płatności i raty podatku od nieruchomości

wtorek, 10 marca 2015 11:33

16 marca upływa termin płatności i raty podatku od nieruchomości

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

I rata podatku od nieruchomości podlega wpłacie do dnia 15 marca roku podatkowego, jednak w tym roku 15 marca wypada w niedzielę, zatem termin zapłaty podatku przesuwa się na poniedziałek 16 marca 2015 r.
Podatnicy podatku od nieruchomości, którymi są właściciele nieruchomości otrzymują z urzędu miasta lub gminy informację o wysokości podatku od nieruchomości na 2015 r. (warunek powstania zobowiązania to doręczenie decyzji podatnikowi), a następnie mogą zapłacić podatek w 4 ratach (do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego).

 

W przypadku osób fizycznych zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości powstaje w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. Nr z 2012 r. poz. 749 ze zm.), tj. z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego (czyli wójta, burmistrza albo prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości lub obiektów budowlanych, ustalającej wysokość tego zobowiązania na rok podatkowy.

Organ podatkowy ustala wysokość podatku na podstawie danych wynikających z informacji, do których składania są obowiązani podatnicy będący osobami fizycznymi w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości lub po zaistnieniu zmian mających wpływ na wysokość zobowiązania w tym podatku.

powrót Strona główna Ostatnio opublikowane Podatek od nieruchomości 16 marca upływa termin płatności i raty podatku od nieruchomości

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________