ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Strona główna Ostatnio opublikowane Podatki dochodowe Wydatki na zakup opcji walutowych przez firmy to koszt uzyskania przychodów

niedziela, 06 grudnia 2015 20:24

Wydatki na zakup opcji walutowych przez firmy to koszt uzyskania przychodów

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W dniu 3 grudnia 2015 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną, która zmienia na korzyść podmiotów, dla których nabycie opcji walutowej stanowiło zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym (za wyjątkiem transakcji spekulacyjnych), interpretację przepisów podatkowych. Dotychczas organy podatkowe nie uznawały wydatków na zakup opcji walutowych przez firmy za koszt uzyskania przychodów. Jeżeli firma wynegocjowała z bankiem umorzenie części należności, różnicę tę uznawano za przychód do opodatkowania.

Opcje walutowe to finansowe instrumenty pochodne, dzięki którym jedna strona transakcji zobowiązuje się odkupić od swojego kontrahenta walutę po ustalonym kursie. Dla wielu polskich firm – szczególnie tych, których działalność opiera się na eksporcie – miały one stać się zabezpieczeniem przed nagłymi i niespodziewanymi wahaniami kursu złotego. Wiele legalnie działających firm przemysłowych zapłaciło zbyt wysoką cenę z tytułu opcji walutowych, powiedział Minister Finansów.

 

powrót Strona główna Ostatnio opublikowane Podatki dochodowe Wydatki na zakup opcji walutowych przez firmy to koszt uzyskania przychodów

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________