ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Strona główna Ostatnio opublikowane Akcyza Stawka podatku akcyzowego na cydr i perry

niedziela, 06 grudnia 2015 20:32

Stawka podatku akcyzowego na cydr i perry

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Ministerstwo Finansów wspierając krajową produkcję cydru i perry o zawartości alkoholu do 5% obniżyło stawkę podatku akcyzowego dla tej grupy napojów. W przypadku pewnych napojów alkoholowych otrzymanych w wyniku fermentacji m.in. soku jabłkowego, do którego następnie dodano alkohol etylowy, substancje smakowe, aromatyczne itp. o zawartości alkoholu ok. 21%, ze względu na duży udział dodanego alkoholu etylowego, przez co następuje zmiana ich charakteru, klasyfikacja takich napojów nawiązuje do napojów spirytusowych, a nie winiarskich.

Inne napoje alkoholowe, w szczególności napoje będące mieszaniną napoju fermentowanego z alkoholem etylowym podlegają innej klasyfikacji, zgodnie z ogólnymi zasadami klasyfikacji napojów alkoholowych. Aby napój alkoholowy z zawartością dodanego alkoholu etylowego mógł być uznany za napój fermentowany, produkt bazowy do jego wytworzenia musi być fermentowanym napojem alkoholowym o tych samych cechach (smaku), w przeciwnym przypadku mamy do czynienia z napojem spirytusowym.

Zasady klasyfikacji taryfowej napojów alkoholowych nie uległy zmianie. Przy klasyfikacji taryfowej nie stosuje się przepisów prawa branżowego, w tym przepisów ustawy winiarskiej, co znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów krajowych.

Klasyfikację taryfową towarów w nomenklaturze Wspólnej Taryfy Celnej ustala się na podstawie:

  1. szczegółowych danych dotyczących produktu,
  2. Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej - podanych w Taryfie celnej,
  3. uwag do sekcji i działów Taryfy, które decydują o tym, jak należy klasyfikować poszczególne towary,
  4. ustaleń dotyczących praktyki klasyfikacyjnej takich towarów w krajach Unii Europejskiej.

Klasyfikacja taryfowa określana jest wyłącznie w odniesieniu do indywidualnie rozpatrywanego towaru oraz na podstawie danych określonego produktu, uwzględniających, między innymi skład surowcowy, zwłaszcza po prześledzeniu całego procesu technologicznego, tj. każdego etapu produkcji.

powrót Strona główna Ostatnio opublikowane Akcyza Stawka podatku akcyzowego na cydr i perry

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________