ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Strona główna Pytania i odpowiedzi Podatki dochodowe Usługi ubezpieczeniowe a ryczałt ewidencjonowany

poniedziałek, 13 czerwca 2011 10:24

Usługi ubezpieczeniowe a ryczałt ewidencjonowany

Napisane przez  Dorota Ryterska, prawnik

Czytelnicy pytają: Jestem agentem ubezpieczeniowym, obecnie prowadzę książkę przychodów i rozchodów, jednak zamierzam zmienić formę opodatkowania na ryczałt. Jaka będzie najwłaściwsza forma, czy to będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, a jeżeli tak to z jaką stawką?

Ekspertax odpowiada: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe nie mogą korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego.

Zgodnie z poz. 26 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930), z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyłączeni są podatnicy osiągający przychody z wykonywania usług finansowych i ubezpieczeniowych (sekcja K PKWiU):
Chodzi o następujące usługi:

1) usługi związane z depozytami;
2) usługi związane z działalnością holdingów finansowych;
3) usługi związane z działalnością trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych;
4) usługi leasingu finansowego;
5) pozostałe usługi udzielania kredytów, z wyłączeniem udzielanych przez instytucje finansowe;
6) pozostałe usługi finansowe (z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych), gdzie indziej niesklasyfikowane;
7) usługi ubezpieczeniowe na życie;
8) pozostałe usługi ubezpieczeniowe;
9) usługi reasekuracyjne;
10) usługi związane z funduszami emerytalnymi;
11) usługi związane z zarządzaniem rynkami finansowymi;
12) usługi maklerskie związane z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych;
13) pozostałe usługi wspomagające usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
14) usługi związane z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat;
15) usługi agentów i brokerów ubezpieczeniowych;
16) pozostałe usługi wspomagające ubezpieczenia i fundusze emerytalne;
17) usługi związane z zarządzaniem funduszami.

Zatem nie może Pan zmienić formy opodatkowania z zasad ogólnych na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Podstawa prawna:
· załącznik nr 2 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930).

Dorota Ryterska, prawnik

powrót Strona główna Pytania i odpowiedzi Podatki dochodowe Usługi ubezpieczeniowe a ryczałt ewidencjonowany

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________