ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Strona główna Pytania i odpowiedzi PCC Pożyczka od rodziców na mieszkanie

wtorek, 14 czerwca 2011 10:05

Pożyczka od rodziców na mieszkanie

Napisane przez  Dorota Ryterska, prawnik

Czytelnicy pytają: Chcemy pożyczyć pieniądze od moich rodziców. Czy mój mąż musi podpisać umowę i złożyć deklarację od połowy kwoty pożyczki w celu zwolnienia od podatku, jeśli pieniądze przeznaczymy na wspólny cel, tj. zakup mieszkania?

Ekspertax odpowiada: Cel pożyczki w tym wypadku jest nieistotny. Umowa pożyczki zasadniczo rodzi obowiązek jej opodatkowania. W przypadku najbliższych krewnych, pożyczka może być zwolniona z podatku.

Zwalnia się bowiem od podatku pożyczki udzielane w formie pieniężnej na podstawie umowy zawartej między osobami, o których mowa w art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768), w wysokości przekraczającej kwotę 9.637 zł, pod warunkiem:

– złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania czynności,
– udokumentowania otrzymania przez biorącego pożyczkę pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Jednak osoby o których mowa to jedynie: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha.

Zatem na preferencyjnych zasadach tylko Pani może jako córka, całą kwotę pożyczyć od rodziców, wystarczy, że dostanie Pani pieniądze od rodziców na rachunek bankowy. Należy następnie złożyć deklarację PCC-3. W tym wypadku - jako że stanowicie Państwo grupę zerową - podatnik (Pani) - wstępni (rodzice), pożyczka będzie zwolniona z podatku pod warunkiem jej zgłoszenia w urzędzie skarbowym.

Pani małżonek nie może skorzystać z tej preferencji, pożyczka byłaby opodatkowana 2% PCC.

Podstawa prawna:
· art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768).

Dorota Ryterska, prawnik
powrót Strona główna Pytania i odpowiedzi PCC Pożyczka od rodziców na mieszkanie

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________