ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Strona główna Pytania i odpowiedzi Podatki dochodowe Wydatki na reklamę a koszty uzyskania przychodu

czwartek, 18 sierpnia 2011 01:04

Wydatki na reklamę a koszty uzyskania przychodu

Napisane przez  Dorota Ryterska, prawnik

Czytelnicy pytają: Moje pytanie dotyczy prezentów dla kontrahentów. Czy do pojedynczej wartości prezentu doliczamy koszt przesyłki, a także usługę promocyjno reklamową, np. grawer, naszycie lub wytłoczenie nazwy firmy lub jej logo? Czy w koszty można zaliczyć całą kwotę, czy wydatki na reklamę stanowią koszty uzyskania przychodów w całości?

Ekspertax odpowiada: Zasadniczo wydatki na reklamę stanowią w całości koszty uzyskania przychodów. W mojej opinii może Pani zaliczyć w koszty podatkowe również usługę promocyjno-reklamową, gdyż jej cel jest reklamowy, i istnieje związek przyczynowo-skutkowy tego typu wydatku z celem jakim jest uzyskanie przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej.

Dotyczy to również kosztu przesyłki gadżetów reklamowych, ma on związek z działalnością i jest poniesiony w celu uzyskania przychodu.

Koszty reprezentacji, stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 16 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie stanowią kosztu uzyskania przychodów koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Natomiast wydatki na reklamę stanowią obecnie koszty uzyskania przychodu.

Wydatki za reklamę w tym wypadku można uznać za koszt celowy i zasadny z punktu widzenia prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Przekazywanie towarów kontrahentom, które są opatrzone logo firmy przez większość organów podatkowych jest uznawane za działania reklamowe. Należy jednak mieć na względzie, że zdarzają się jednak i stanowiska przeciwne (np. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Górna interpretacja z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu z działalności gospodarczej wydatków na zakup gadżetów reklamowych, na których jest umieszczony znak (logo) firmy.

Organ podatkowy stwierdził, że towary określone przez podatnika jako gadżety reklamowe, jak np. kubki, kalendarze, długopisy i smycze, oznaczone logo firmy, nie promują konkretnych wyrobów i towarów handlowych związanych z działalnością firmy, czy usług świadczonych przez firmę podatnika. Nie są to również przedmioty związane z zakresem i przedmiotem działalności gospodarczej podatnika. Rozdawanie kontrahentom drobnych upominków z logo firmy, wzbudzając pozytywne skojarzenia w odbiorcach, wpływa natomiast w sposób pośredni na stworzenie dobrego wizerunku firmy.

W świetle znaczenia pojęć „reprezentacji” oraz „reklamy” wydatki poniesione na zakup kubków, kalendarzy, długopisów i smyczy z logo firmy są wydatkami na cele reprezentacji, wobec czego w świetle cytowanych przepisów art. 23 ust. 1 pkt 23 nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Podstawa prawna:
· art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz 397 ze zm.),
· art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.).

Dorota Ryterska, prawnik

powrót Strona główna Pytania i odpowiedzi Podatki dochodowe Wydatki na reklamę a koszty uzyskania przychodu

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________