ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Strona główna Pytania i odpowiedzi VAT Cena jednostkowa towaru lub koszt wytworzenia

czwartek, 18 sierpnia 2011 01:12

Cena jednostkowa towaru lub koszt wytworzenia

Napisane przez  Dorota Ryterska, prawnik

Czytelnicy pytają: Jak traktować prezenty na gruncie podatku VAT? Jak traktować gadżety reklamowe, upominki takie jak: zapalniczka 1,8 zł brutto, zegarek, polar do kwoty 100 zł brutto, odtwarzacz MP3 powyżej 100 zł?

Ekspertax odpowiada: Prezenty o małej wartości oceniamy według wartości netto.

Przez prezenty o małej wartości, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

  1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
  2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Jednostkowa cena nabycia towaru to cena bez podatku. Gdy nie ma ceny nabycia, bierzemy pod uwagę jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru.

Jeśli jednostkowa wartość prezentu przekracza 100 zł albo też, jeśli spowoduje przekroczenie limitu 100 zł łącznej wartości prezentów, wówczas wręczenie takiego prezentu podlega opodatkowaniu. Opodatkowaniu podlega wówczas cała wartość takiego prezentu (a nie tylko część będąca nadwyżką ponad wartość 100 zł limitu).

Ponieważ wskazane przez Panią prezenty nie przekraczają 100 zł jako kwoty netto, nie będą podlegały opodatkowaniu.

Podstawa prawna:
· art. 7 ust. 2, ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późń. zm.).

Dorota Ryterska, prawnik

powrót Strona główna Pytania i odpowiedzi VAT Cena jednostkowa towaru lub koszt wytworzenia

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________