ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Strona główna Pytania i odpowiedzi VAT Stawka VAT na odpady foliowe

wtorek, 23 sierpnia 2011 11:38

Stawka VAT na odpady foliowe

Napisane przez  Dorota Ryterska, prawnik

Czytelnicy pytają: Jaka stawka VAT  obowiązuje od 1 lipca 2011 r. na odpad foliowy?

Ekspertax odpowiada: Stawka VAT na dostawę odpadów foliowych wyniesie na nie 23%.

Odpady z folii zaliczają się do tych wymienionych w poz. 5 załącznika nr 11 do ustawy o VAT. Znajduje to potwierdzenie w PKWiU, gdzie w kolumnie 3 tabeli zaznaczono kod nomenklatury scalonej CN 3915.

Tam z kolei, pod tym kodem wymienia się odpady, ścinki i braki z tworzyw sztucznych wytwarzanych z: polimerów etylenu, polimerów styrenu, z polimerów chlorku winylu oraz z pozostałych tworzyw sztucznych.

Podstawa prawna:
· art. 41 ust. 1, załącznik nr 11 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późń. zm.).

Dorota Ryterska, prawnik

powrót Strona główna Pytania i odpowiedzi VAT Stawka VAT na odpady foliowe

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________