ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Strona główna Pytania i odpowiedzi PCC Pożyczka między podatnikami VAT a PCC

piątek, 25 marca 2011 14:47

Pożyczka między podatnikami VAT a PCC

Napisane przez  Dorota Ryterska, prawnik

Czytelnicy pytają: Spółka będąca podatnikiem VAT udzieliła oprocentowanej pożyczki innej spółce z o.o. będącej podatnikiem VAT. Żadna z tych spółek nie ma w swojej działalności usług pośrednictwa finansowego. Pożyczka udzielona jest po raz pierwszy. Czy od pożyczki należy opłacić PCC? Czy na odsetki należy wystawić fakturę VAT? Uważam, że PCC należy zapłacić oraz wystawić fakturę na odsetki.

Ekspertax odpowiada: Co do zasady udzielenie pożyczki podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 ze zm.).

Jednak skoro czynność udzielenia pożyczki podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, choć jest zwolniona z tego podatku, zatem udzielenie pożyczki pomiędzy podatnikami VAT, w tym wypadku, nie będzie podlegało PCC.

Ponieważ pożyczka jest czynnością opodatkowaną VAT, należy wystawić fakturę VAT z tytułu jej udzielania ze stawką zwolnioną. Usługi pośrednictwa finasnowego są zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późń. zm.).

Podstawa prawna:
· art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 ze zm.),
· art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późń. zm.).
· art. 729 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

Dorota Ryterska, prawnik

powrót Strona główna Pytania i odpowiedzi PCC Pożyczka między podatnikami VAT a PCC

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________