ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Strona główna Pytania i odpowiedzi VAT Stawka VAT na obuwie dziecięce 2011

środa, 30 marca 2011 17:51

Stawka VAT na obuwie dziecięce 2011

Napisane przez  Dorota Ryterska, prawnik

Czytelnicy pytają: Proszę o informację, jaka stawka VAT w tej chwili obowiązuje na obuwie dziecięce w przedziale rozmiarowym 18-22 oraz 23-28.

Ekspertax odpowiada: Od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. na obuwie dziecięce obowiązuje stawka VAT 8%.

Tak wynika z załącznika nr 3 do ustawy o VAT, w którym pod poz. 77 wymienione zostało "bez względu na symbol PKWiU - Obuwie dziecięce". 

W powołanej wyżej ustawie o VAT nie ma definicji obuwia dziecięcego. Również PKWiU nie definiuje pojęcia obuwia dziecięcego. Pojęcie to zdefiniowane zostało natomiast w Nomenklaturze Scalonej (CN).

W myśl jej postanowień obuwie damskie i męskie to obuwie o długości podeszwy wewnętrznej 24 cm i większej, a obuwie dziecięce to obuwie o długości podeszwy wewnętrznej mniejszej niż 24 cm. Wobec powyższego, podatnik może dokonując klasyfikacji danego obuwia, uwzględnić rozmiar wewnętrzny podeszwy.

Zdaniem organów podatkowych nie powinno być to jedyne kryterium. W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, przy ustalaniu czy dane obuwie zaliczyć należy do obuwia dziecięcego podatnik uprawniony jest także do uwzględnienia innych cech sprzedanego obuwia - funkcjonalnych i użytkowych, co może wskazywać, że klasyfikacja PKWiU nie powinna być jedynym wyznacznikiem kwalifikowania towaru do obuwia dziecięcego.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził co następuje:

oznacza to, że nie tylko w przypadku gdy rozmiar podeszwy wewnętrznej jest mniejszy niż 24 cm, ale także w sytuacji gdy cechy jakościowe, funkcjonalne, użytkowe oraz nazwa obuwia (użycie przez ich producenta oznaczenia "dziecięce") wskazują, że dane obuwie zaliczyć należy do "obuwia dziecięcego", podatnik winien przy ich sprzedaży zastosować stawkę obniżoną podatku VAT.

Zatem prawidłowymi kryteriami klasyfikacji pozwalającymi na zastosowanie obniżonej stawki podatku VAT dla dostawy obuwia dziecięcego są: 

· cechy jakościowe, funkcjonalne, użytkowe oraz nazwa obuwia (np. użycie przez jego producenta oznaczenia „dziecięce”),
· przedział rozmiarów, w jakich dany model obuwia jest produkowany w ilościach wskazujących na jego przeznaczenie handlowe

· oraz, gdy na podstawie tych kryteriów nie można rozstrzygnąć czy dane obuwie należy zaliczyć do dziecięcego, wówczas posiłkowo należy zastosować rozgraniczenie zastosowane w Scalonej Nomenklaturze, tj. obniżoną stawkę podatku VAT należy stosować dla obuwia o długości podeszwy wewnętrznej poniżej 24 cm.

Niemniej jednak wszystkie powyższe zasady dotyczą jedynie sprzedaży obuwia nowego, którego cechy jakościowe, funkcjonalne i użytkowe nie uległy zmianie po jego wyprodukowaniu. Obuwie używane nie może być traktowane dla celów podatkowych tak jak obuwie nowe, gdyż jego cechy uległy zmianie wskutek użytkowania. Nie można zatem stosować analogicznej stawki podatku VAT przy sprzedaży obuwia nowego i używanego.

Podstawa prawna:
· poz. 77 załacznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późń. zm.).

Dorota Ryterska, prawnik

powrót Strona główna Pytania i odpowiedzi VAT Stawka VAT na obuwie dziecięce 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________