ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Strona główna Pytania i odpowiedzi Opłaty lokalne Opłata targowa a podatek od nieruchomości

wtorek, 05 kwietnia 2011 11:25

Opłata targowa a podatek od nieruchomości

Napisane przez  Dorota Ryterska, prawnik

Czytelnicy pytają: Jesteśmy kupcami z targowiska w Szczecinie. Bardzo niepokoi nas zmiana w ustawie o podatkach i o opłatach lokalnych. Dotychczas płaciliśmy podatek od nieruchomość, natomiast nie płaciliśmy opłaty targowej. Czy teraz będziemy podwójnie opodatkowani? Przy dzisiejszych obrotach dla nas dodatkowa opłata to być albo nie być.

 

Ekspertax odpowiada: Rzeczywiście może być z tym problem. Ustawodawca ma zamiar "rozdzielić" opłatę targową i podatek od nieruchomości. Zmiany zaczną obowiązywać 19 czerwca 2011 r.

Zabieg sprowadzający się do uchylenia art. 16 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ma na celu zarówno usankcjonowanie, że przedmioty tych danin nie są tożsame, jak i usunięcie źródła licznych kontrowersji, jak te pojawiające się w kontekście stosowania zaskarżonego do Trybunału Konstytucyjnego art. 15 ust. 2a ww. ustawy.

Przyjęte rozwiązanie realizuje zasadę równości poręczoną na mocy art. 32 Konstytucji, gdyż pozwoli na jednakowe traktowanie wszystkich podmiotów dokonujących sprzedaży, z którą powiązany jest obowiązek uiszczenia opłaty targowej.

Jedyna furtka w tej sytuacji, to uchwała rady gminy, która być może ustali niższą stawkę opłaty targowej dla podatników podatku od nieruchomości.

Obecnie zgodnie z art. 16 w związku z art. 15 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach - z wyjątkiem osób, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.

Targowiskami są wszelkie miejsca, w których prowadzony jest handel - także targowiska pod dachem oraz hale używane do targów, aukcji i wystaw.

Z powyższego wynika, że opłata targowa może być pobierana w każdym miejscu, w którym prowadzony jest handel, w tym w budynkach lub ich częściach, które są halami używanymi do targów, aukcji i wystaw, jeżeli osoby dokonujące w tych miejscach sprzedaży nie są jednocześnie podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowisku.

Jeżeli osoby dokonujące sprzedaży na targowisku są jednocześnie podatnikami podatku od nieruchomości, od przedmiotów opodatkowania, takich jak hale targowe, aukcyjne i wystawowe, a także kioski, boksy itp. - znajdujących się na targowisku, to nie pobiera się od nich opłaty targowej od dokonywanej tam sprzedaży.

Jednak i obecnie fakt, że od przedmiotów opodatkowania położonych na targowisku pobierany jest podatek od nieruchomości, nie oznacza, że od osób tam handlujących nie można pobrać opłaty targowej. Możliwość taka istnieje w przypadku, gdy podmiot dokonujący sprzedaży nie jest tożsamy z podatnikiem podatku od nieruchomości.

Podstawa prawna:
· art. 16 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zm.),
· art. 1 ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (jeszcze nie opublikowana).

Dorota Ryterska, prawnik

 

powrót Strona główna Pytania i odpowiedzi Opłaty lokalne Opłata targowa a podatek od nieruchomości

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________