ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Strona główna Pytania i odpowiedzi VAT Stawka VAT na orzeszki ziemne

czwartek, 07 kwietnia 2011 20:16

Stawka VAT na orzeszki ziemne

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

Czytelnicy pytają: Jaka stawka VAT obowiązuje na orzeszki ziemne?

 

Ekspertax odpowiada: Stawka VAT na orzeszki ziemne wynosi 23%.

Orzeszki ziemne są sklasyfikowane w następujący sposób:

- nieprzetworzone w łupinach wg PKWiU oznaczone są symbolem 01.11.82..0, a według Nomenklatury CN 1202 10,
- nieprzetworzone łuskane według PKWiU 01.18.83.0, według CN 1202 20 00,
- przetworzone (prażone, solone lub przetworzone w inny sposób, np. w karmelu) według PKWiU - 10.39.24.0, według CN  2008 11, 2008 19.

Z tego też względu na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art 146a pkt 1 ustawy o VAT ich sprzedaż będzie opodatkowana 23% stawką VAT i to niezależnie od tego, czy będą sprzedawane w postaci nieprzetworzonej, czy też przetworzonej.

Podstawa prawna:
· art. 41 ust. 1 oraz art 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późń. zm.).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót Strona główna Pytania i odpowiedzi VAT Stawka VAT na orzeszki ziemne

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________