ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Strona główna Pytania i odpowiedzi VAT Udostępnianie studentom obiektów sportowych. Sprzedaż usług?

piątek, 08 kwietnia 2011 11:38

Udostępnianie studentom obiektów sportowych. Sprzedaż usług?

Napisane przez  Dorota Ryterska, prawnik

Czytelnicy pytają: Uczelnia wynajmuje korty, basen i sale gimnastyczne w celu udostępniania własnym studentom. W przypadku kortów jest to usługa zwolniona z VAT (zwolnienie podmiotowe), w pozostałych przypadkach stawka VAT 8%. Studenci na konto uczelni wpłacają za korzystanie z tych obiektów. Czy wpłaty od studentów uczelnia powinna wykazywać w deklaracji jako sprzedaż usług, jeśli tak, to z jaką stawką VAT?

 

 

Ekspertax odpowiada: Od dnia 1 stycznia 2011 r. zmienił się zakres zwolnienia dotyczącego usług. Uważam, że opisane w pytaniu usługi będą to usługi zwolnione z VAT, gdyż są to tzw. usługi "ściśle związane" z usługami świadczonymi przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym.

Zgodnie z art. 43 ust. 26 ustawy o VAT zwolnione od podtaku są usługi świadczone przez:
a)  jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
b)  uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym
- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zadania uczelni wyższej określa Prawo o szkolnictwie wyższym. Zgodnie z nim podstawowymi zadaniami uczelni jest m.in. stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów (art. 13 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. nr 164, poz. 1365 ze zm.).

Podstawa prawna:
· art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późń. zm.),
· art. 13 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 ze zm.).

Dorota Ryterska, prawnik

powrót Strona główna Pytania i odpowiedzi VAT Udostępnianie studentom obiektów sportowych. Sprzedaż usług?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________