ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Strona główna Pytania i odpowiedzi PCC Kwota kredytu a wysokość PCC od hipoteki

wtorek, 07 czerwca 2011 19:12

Kwota kredytu a wysokość PCC od hipoteki

Napisane przez  Dorota Ryterska, prawnik

Czytelnicy pytają: Proszę rozwiać do końca moje wątpliwości. Bank nakazał mi "ustanowienie hipoteki umownej do wysokości 500.000 zł". Czy podatek od czynności cywilnoprawnych muszę zapłacić w wysokości 500 zł? Czy wysokość kredytu w wysokości 250.000 zł ma tu jakieś znaczenie przy obliczaniu PCC?

Ekspertax odpowiada: Podstawę opodatkowania przy hipotece stanowi kwota zabezpieczonej wierzytelności.

Pańska hipoteka zabezpiecza kwotę 500.000 zł, gdyż w jej skład wchodzi kwota udzielonego kredytu, odsetki, oraz mogące powstać w związku z umową kredytową koszty dodatkowe (potencjalne koszty egzekucji, itp). Zatem hipoteka zabezpiecza łącznie sam kredyt oraz ogół roszczeń mogących powstać na tle umowy o kredyt.

Podstawa prawna:
· art. 358 §1i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93 ze zm.),
· art. 1 ust. 1 pkt lit. h, art. 3 ust, 1 pkt 2a, art. 4 pkt 8, art. 5, art. 6 ust. 1 pkt 10, art. 7 ust. 1 pkt 7 lit. a i b ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. z 2010 r. Dz.U. nr 101, poz. 649),
· art. 68 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 124, poz. 1361).

Dorota Ryterska, prawnik

powrót Strona główna Pytania i odpowiedzi PCC Kwota kredytu a wysokość PCC od hipoteki

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________