ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Strona główna Stawki podatkowe Stawki karty podatkowej na niektóre usługi osób fizycznych w 2012

wtorek, 15 listopada 2011 00:03

Stawki karty podatkowej na niektóre usługi osób fizycznych w 2012

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Minister Finansów ustalił stawki karty podatkowej na 2012 r. Co roku ogłasza je w Monitorze Polskim do dnia 30 listopada na następny rok podatkowy. Nowe stawki, które ustanawia obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2011 r. zostało opublikowane w Dz.U. nr 102, poz. 1028.

Sprawdź stawki karty podatkowej na niektóre usługi osób fizycznych w 2012 r.

Usługi osób fizycznych, o których mowa w art. 23 ust. 1a ustawy

 

Lp.

Rodzaj usługi

W miejscowości o liczbie mieszkańców

(wysokość stawek w zł)

do

5 000

ponad 5 000

do 20 000

powyżej

20 000

1

Usługi o charakterze agrotechnicznym i przewozowym, świadczone na rzecz kół łowieckich

33-46

46-59

59-70

2

Usługi polegające na przewozie mleka do punktów skupu, zrywce i wywózce drewna z lasu do punktów przeładunkowych oraz przewozie uczniów do szkoły

33-46

46-59

59-70

3

Sprzedaż piasku, żwiru, kamieni, glinki, torfu i innych minerałów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

83-108

96-120

108-135

4

Usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym wydawanie posiłków), jeżeli łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 12

59-135

108-236

210-425

5

Usługi w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej

33-46

46-59

46-70

Objaśnienia:
1. Usługi wymienione w lp. 1-3 mogą być wykonywane jedynie przez rolników równocześnie prowadzących gospodarstwo rolne. Stawki określone w lp. 2 dotyczą działalności wykonywanej przez rolnika osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Stawki określone w lp. 3 dotyczą działalności wykonywanej przy zatrudnieniu nie przekraczającym 2 pracowników lub 2 członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, nie wyłączając małżonka.
2. Stawki określone w lp. 4 dotyczą działalności przy zatrudnieniu nie więcej niż 2 pracowników lub 2 pełnoletnich członków rodziny, nie wyłączając małżonka.
3. Stawki określone w lp. 5 dotyczą działalności gospodarczej wykonywanej osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
Działalność ta polega na wytwarzaniu i sprzedaży wyrobów lub świadczeniu usług w zakresie wytwórczości ludowej lub artystycznej, a także na wytwarzaniu wyrobów o tym charakterze z materiałów powierzonych oraz naprawie tych wyrobów.
4. Wytwórczością ludową i artystyczną jest działalność polegająca na wytwarzaniu wyłącznie w sposób rękodzielniczy, przy zastosowaniu obróbki maszynowej jedynie do wstępnej obróbki surowca, wyrobów zakwalifikowanych przez komisje etnograficzno-artystyczne Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Fundacji “Cepelia” – Polska Sztuka i Rękodzieło oraz Fundacji Ochrony i Rozwoju Twórczości Ludowej, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do ustawy.

Ostatnia aktualizacja: piątek, 24 lutego 2012 14:22
powrót Strona główna Stawki podatkowe Stawki karty podatkowej na niektóre usługi osób fizycznych w 2012

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________