ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Strona główna Stawki podatkowe Artykuły w etykietach: odsetki
Artykuły w etykietach: odsetki
czwartek, 04 grudnia 2014 13:24

Odsetki w przypadku cienkiej kapitalizacji

Od dnia 1 stycznia 2015 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące zasad podatkowego rozliczania odsetek od szeroko rozumianych pożyczek.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Od 2014 r. zmienią się zasady zaliczania odsetek w koszty uzyskania przychodu. Obecnie tylko odsetki skapitalizowane lub wypłacone stanowią koszty uzyskania przychodów. Obowiązuje zasada kasowa. Są jednak ograniczenia wynikające z przepisów dotyczących tzw. cienkiej kapitalizacji, gdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest finansowany z pożyczek.

Opublikowane w Podatki dochodowe

W dniu 1 sierpnia 2013 r. podpisany został Protokół między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny obniżyła stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Referencyjna stopa procentowa NBP wynosić będzie od 10 maja 2013 r. 2,75% w skali rocznej. Sprawdź więcej.

Opublikowane w Inne

Sprawdź, czy odpisy aktualizujące należności z tytułu pożyczek i kredytów nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów, natomiast ich rozwiązanie może stanowić podstawę opodatkowania zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.

Opublikowane w Rachunkowość

W dniu 13 lutego 2013 r. w Warszawie została podpisana Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

Opublikowane w Podatki dochodowe

W dniu 29 stycznia 2013 r. w Warszawie podpisano Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o zmianie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 21 czerwca 1989 roku.

Opublikowane w Podatki dochodowe
czwartek, 10 stycznia 2013 15:02

Stopy procentowe uległy obniżeniu o 25 pb

RPP obniżyła stopy procentowe. Tym samym obniżeniu uległy odsetki od zaległości podatkowych oraz zaległości wobec ZUS.

Opublikowane w Inne

Polska podpisała z Singapurem umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

Opublikowane w Podatki dochodowe
środa, 05 grudnia 2012 13:45

Obniżka stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Stopa referencyjna wynosi 4,25% w skali rocznej, stopa lombardowa 5,75% - w skali rocznej, stopa depozytowa 2,75% - w skali rocznej, a stopa redyskonta weksli 4,50% w skali rocznej.

Opublikowane w Inne
Strona 1 z 4
powrót Strona główna Stawki podatkowe Artykuły w etykietach: odsetki

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________