ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Strona główna Stawki podatkowe Artykuły w etykietach: opłata targowa
Artykuły w etykietach: opłata targowa

Opłata targowa może być pobierana wszędzie tam, gdzie prowadzona jest sprzedaż, bez względu na to, czy jest to targowisko samorządowe, czy prywatne, i to niezależnie od innych opłat wprowadzonych przez osoby prowadzące targowisko.

Opublikowane w Opłaty lokalne
poniedziałek, 03 września 2012 15:48

Stawki podatków i opłat lokalnych w 2013

Wzrosną stawki opłat i podatków lokalnych na 2013 r. Jest już projekt nowego rozporządzenia Ministra Finansów w tej sprawie.

Opublikowane w Stawki podatkowe

Podatnikowi, który dokonał nadpłaty podatku niepodlegającego systemowi deklarowania, np. w opłacie targowej, także przysługuje żądanie naliczenia oprocentowania. Takie stanowisko zajął w wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy z dnia 23 maja 2012 r. (I SA/Bd 269/12).

Opublikowane w Opłaty lokalne
czwartek, 22 marca 2012 12:27

Namiot a podatek od nieruchomości

Namiot - jako tymczasowy obiekt budowlany - nie może zostać uznany za budynek w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Tymczasowy obiekt budowlany (namiot) nie może zostać zaliczony do budynków albowiem ten wymaga, aby obiekt budowlany był trwale związany z gruntem oraz posiadał fundamenty. Namiot cech tych nie posiada. Tak uznał w wyroku z dnia 10 stycznia 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (II FSK 2242/10).

Opublikowane w Podatek od nieruchomości

Minister Finansów podpisał obwieszczenie z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r.

Opublikowane w Opłaty lokalne
środa, 12 października 2011 10:23

Opłata targowa od wesołych miasteczek i cyrków

Czytelnicy pytają: Czy należy pobierać opłatę targową od automatów z grami, wesołych miasteczek które są na sezon letni rozstawiane na dzierżawionych gruntach od robienia tatuaży, od usług gastronomicznych?

Opublikowane w Opłaty lokalne
wtorek, 06 kwietnia 2010 00:20

Stawki podatkowe 2010

Sprawdź stawki podatków obowiązujące w roku 2010.

Opublikowane w Stawki podatkowe

Przenośny pawilon handlowy nie jest trwale związany z gruntem. W konsekwencji nie podlega on opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Tak uznał w wyroku z dnia 23 sierpnia 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (I SA/Łd 527/11).

Opublikowane w Podatek od nieruchomości
poniedziałek, 29 sierpnia 2011 17:28

Wyższe stawki podatków i opłat lokalnych w 2012

Wzrosną stawki opłat i podatków lokalnych na 2012 r. Jest już projekt nowego rozporządzenia Ministra Finansów w tej sprawie.

Opublikowane w Opłaty lokalne

Wystawienie przez sprzedającego części oferowanego towaru na zewnątrz lokalu nie stanowi odrębnej sprzedaży, co potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych. Wystawienie towaru przed sklepem to ekspozycja towaru, która jest formą reklamy tego towaru.

Opublikowane w Opłaty lokalne
Strona 1 z 3
powrót Strona główna Stawki podatkowe Artykuły w etykietach: opłata targowa

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________