ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Strona główna Stawki podatkowe Artykuły w etykietach: podatek od środków transportowych
Artykuły w etykietach: podatek od środków transportowych
środa, 15 października 2014 11:10

Podatek do środków transportowych w 2015

W dniu 10 października 2014 r. Minister Finansów podpisał obwieszczenie w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r. Obwieszczenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" z dnia 13 października 2014 r. poz. 895.

Konieczność opłacania podatku od środków transportowych nie jest uzależniona od użytkowania pojazdu ani jego fizycznego posiadania, obowiązek ten wygasa dopiero z chwilą wyrejestrowania pojazdu lub wydania decyzji organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. Bez znaczenia jest okoliczność, czy samochód ten zostanie następnie sprzedany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Ustawodawca nie łączy powstania obowiązku podatkowego ze sposobem wykorzystania środka transportowego.

poniedziałek, 03 września 2012 16:01

W 2013 wzrosną stawki podatków i opłat lokalnych

Wzrosną stawki opłat i podatków lokalnych na 2013 r. Jest już projekt nowego rozporządzenia Ministra Finansów w tej sprawie.

Opublikowane w Inne
poniedziałek, 03 września 2012 15:48

Stawki podatków i opłat lokalnych w 2013

Wzrosną stawki opłat i podatków lokalnych na 2013 r. Jest już projekt nowego rozporządzenia Ministra Finansów w tej sprawie.

Opublikowane w Stawki podatkowe

Sprawdź, kto jest podatnikiem podatku od środków transportowych, gdy pojazd jest przedmiotem zastawu.

Sprawdź, kto jest podatnikiem podatku od środków transportowych, gdy pojazd jest przedmiotem umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie umowy kredytu bankowego.

Sprawdź, kto jest podatnikiem podatku od środków transportowych, gdy pojazd jest przedmiotem umowy leasingu.

Ministerstwo Finansów wypowiedziało się w sprawie zmian w zakresie naliczania, poboru i wykorzystania podatku od środków transportowych (pismo z dnia 12 lipca 2012 r. SPS-023-5295/12).

poniedziałek, 18 czerwca 2012 18:20

Nabycie pojazdu wcześniej zarejestrowanego

Konieczność opłacania podatku od środków transportowych nie jest uzależniona od faktycznego użytkowania pojazdu, obowiązek ten wygasa dopiero z chwilą wyrejestrowania pojazdu lub wydania decyzji organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu (wyrok z dnia 22 lutego 2012 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, I SA/Gd 1197/11).

Podstawowym dokumentem, na podstawie którego można ustalić rodzaj i parametry środka transportowego na potrzeby opodatkowania podatkiem od środków transportowych, jest dowód rejestracyjny. Dowód rejestracyjny jest dokumentem urzędowym sporządzonym w formie określonej przepisami prawa przez powołane do tego organy władzy publicznej, a zatem stanowi dowód tego, co zostało w nim urzędowo stwierdzone.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są wyłącznie ciągniki siodłowe, ciągniki balastowe, naczepy, przyczepy, a nie zespoły pojazdów. Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów jest natomiast jednym z parametrów decydującym o ich opodatkowaniu. Tak w wyroku z z dnia 16 lutego 2011 r. uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie (I SA/Ol 873/10).

Strona 1 z 3
powrót Strona główna Stawki podatkowe Artykuły w etykietach: podatek od środków transportowych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________