ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Strona główna Stawki podatkowe Artykuły w etykietach: podatek od nieruchomości
Artykuły w etykietach: podatek od nieruchomości

I rata podatku od nieruchomości podlega wpłacie do dnia 15 marca roku podatkowego, jednak w tym roku 15 marca wypada w niedzielę, zatem termin zapłaty podatku przesuwa się na poniedziałek 16 marca 2015 r.

Opublikowane w Podatek od nieruchomości

Hala namiotowa nie jest budowlą w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, co powoduje że nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Tak wynika z wyroku z dnia 14 stycznia 2015 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie (I SA/Ol 911/14).

Opublikowane w Podatek od nieruchomości
środa, 03 września 2014 15:02

Najem budynku i placu na rzecz spółki z o.o.

Pytanie: Jak powinien się rozliczać małżonek wynajmujący nieruchomość stanowiącą współwłasność majątkową małżeńską? Czy drugi z małżonków ma obowiązek zapłaty podatku? Czy spółka, która wynajmuje od małżonków nieruchomość uzyskuje przychody z tytułu nieodpłatnych świadczeń?

Małżonkowie, każdy odrębnie, prowadzą indywidualną działalność gospodarczą. Na działce stanowiącą ich współwłasność, jedno z nich w ramach własnej działalności postawiło budynek handlowy oraz utwardziło plac związany z tym budynkiem. Budynek i plac wynajęła spółka z o.o. utworzona przez oboje małżonków, w zamian za czynsz oraz zwrot kosztów podatku od nieruchomości. Kwota należności czynszowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowy oraz podatkiem VAT po stronie współmałżonka wynajmującego. Podatek od nieruchomości  płaci spółka z o.o.

 

Opublikowane w Podatki dochodowe

Cała konstrukcja wyciągu narciarskiego tworzy budowlę, potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 5 marca 2014 r. ( I SA/Gl 1217/13).

Opublikowane w Podatek od nieruchomości
poniedziałek, 17 marca 2014 23:24

Pola golfowe bez ulgi w podatku od nieruchomości

Pola golfowe nie będą zwolnione od podatku od nieruchomości, tak uznał resort finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 23698/14. Wprowadzenie odmiennych reguł opodatkowania polegających na zwolnieniu z podatku dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą pól golfowych oznaczałoby nierówność w traktowaniu podatników. Dopuszczone prawem wyjątki wymagają zachowania proporcjonalności i sprawiedliwości dokonywanych zróżnicowań.

Opublikowane w Podatek od nieruchomości
wtorek, 14 stycznia 2014 12:57

Stawki podatku od nieruchomości 2014

Sprawdź stawki podatku od nieruchomości w 2014 r.

Opublikowane w Podatek od nieruchomości
piątek, 13 grudnia 2013 16:31

Podatek od nieruchomości od pól golfowych

Podatnicy uważają, ze podatek od pól golfowych jest zbyt wysoki. W wielu innych krajach europejskich pola golfowe są zwolnione z podatków lub opodatkowane na bardzo niskim poziomie.

Opublikowane w Podatek od nieruchomości
środa, 04 września 2013 11:06

Maksymalne stawki podatków lokalnych na 2014

Wysokość stawek podatków i opłat lokalnych ustalają w drodze uchwały rady gminy. Wysokość tych podatków i opłat nie może jednak przekraczać granicy określonej w obwieszczeniu Ministra Finansów. W 2014 r. nastąpi wzrost maksymalnych stawek obowiązujących podatków gminnych.

Opublikowane w Opłaty lokalne

Co do zasady budynki położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, nieprzekraczające określonych norm powierzchni podlegają zwolnieniu z podatku od nieruchomości. Normy dla altan i obiektów gospodarczych ustalone są w przepisach Prawa budowlanego. Zwolnienie od podatku nie dotyczy jednak tego typu obiektów zajętych na działalność gospodarczą.

Opublikowane w Podatek od nieruchomości

Spółdzielnia mieszkaniowa będąca przedsiębiorcą zobligowana jest do płacenia podatku od nieruchomości według najwyższej stawki od wszystkich lokali, które nie stanowią lokali mieszkalnych. Nie ma przy tym żadnego znaczenia fakt wykorzystywania tych lokali lub ich związek z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Opublikowane w Podatek od nieruchomości
Strona 1 z 8
powrót Strona główna Stawki podatkowe Artykuły w etykietach: podatek od nieruchomości

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________