ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Strona główna Stawki podatkowe Artykuły w etykietach: ryczałt
Artykuły w etykietach: ryczałt

Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju przewiduje wzrost diet.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Proces określenia stawki ryczaltu od przychodów ewidencjonowanych dla konkretnej działalności podatnika jest dosyć skomplikowany.

Opublikowane w Stawki podatkowe

Sprawdź, czy roboty budowlane, w tym wynajmu dźwigu z operatorem (specjalistyczne roboty budowlane) można opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jeśli tak, to jaką stawką?

Opublikowane w Podatki dochodowe
czwartek, 15 grudnia 2011 19:55

Limit dla ryczałtu na 2012

Sprawdź wysokość ryczałtu w 2012 r.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Zwolnienie ustanowione dla niektórych podatników VAT wiązało się z tym, w jaki sposób byli oni opodatkowani w podatku dochodowym osób fizycznych. Skorzystanie z niego było ściśle związane z podatnikami, którzy opłacają zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej. Istotne jest również to, że korzystać z niego mogą wyłącznie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą samodzielne oraz spółki cywilne osób cywilnych, jeżeli ich wspólnicy wybrali tę zryczałtowaną formę opodatkowania.

Opublikowane w VAT
wtorek, 04 stycznia 2011 09:41

PIT-12 składamy do 10 stycznia 2011

Pracodawca (płatnik pobierający zaliczki na podatek dochodowy) ma obowiązek wypełnić zeznanie roczne swojego pracownika, jeśli ten złoży do dnia 10 stycznia PIT-12. Pracownik, nie musi wtedy samodzielnie wypełniać zeznania rocznego PIT-37, jednak nie może również skorzystać z ulg podatkowych.

Dokonanie przez płatnika rocznego obliczenia podatku możliwe jest po spełnieniu szeregu warunków.

Opublikowane w Podatki dochodowe
środa, 07 lipca 2010 14:06

Udostępnienie strony www na reklamę

Udostępnienie strony www na reklamę może podlegać opodatkowaniu 8,5% ryczałtem. Tak stwierdził  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 5 lipca 2010 r. Podobnie wcześniej orzekł WSA w Krakowie w wyroku z dnia 5 marca 2010 r.

Opublikowane w Podatki dochodowe
powrót Strona główna Stawki podatkowe Artykuły w etykietach: ryczałt

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________