ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Strona główna Stawki podatkowe Artykuły w etykietach: stawka podatku
Artykuły w etykietach: stawka podatku

Farma słoneczna zwana też elektrownią słoneczną, to znaczna powierzchnia gruntu rolnego zabudowana modułami fotowoltanicznym. Powstaje zatem pytanie, czy ogniwa takie są budowlami w rozumieniu przepisów prawa podatkowego i będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Opublikowane w Podatek od nieruchomości
sobota, 10 września 2011 14:59

Usługi budowlane częściowo wykonane w 2010

Jaką stawkę VAT należy zastosować do usług budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wykonanych w grudniu 2010 r., a zatwierdzonych tzw. przejściowym świadectwem płatności (protokołem) w maju 2011 r.? Decyduje moment powstania obowiązku podatkowego, przypomina Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (interpretacja indywidualna z dnia 1 września 2011 r.).

Opublikowane w VAT

Jeżeli przedmiot opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych stanowi czynność ustanowienia hipoteki, to mimo, iż ustanowiono siedem hipotek na zabezpieczenie tej samej wierzytelności, podstawę opodatkowania przy każdej z tych czynności stanowi pełna kwota zabezpieczonej wierzytelności i od tej kwoty należy wyliczyć wysokość podatku - osobno dla każdej hipoteki.

Taką niekorzystną interpretację indywidualną wydał w dniu 23 maja 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach.

Opublikowane w PCC

Obecnie, od dnia 1 lipca 2011 r. posługujemy się ustawą z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654). Ustawa ta zmienia przepisy o podatku od nieruchomości, jeśli chodzi o stawkę preferencyjną od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Opublikowane w Podatek od nieruchomości

Lokal użytkowy będzie objęty preferencyjną stawką podatkową dopiero od następnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpi faktyczne rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot udzielający tych świadczeń, a nie od dnia wejścia w posiadanie przez ten podmiot przedmiotowego lokalu.

Opublikowane w Podatek od nieruchomości

Usługa SWIFT jest usługą elektronicznego przesyłania wiadomości świadczone instytucjom finansowym, której wyłącznym przedmiotem jest przekazywanie danych, zatem nie korzysta ze zwolnienia od VAT. Tak orzekł TSUE w wyroku z dnia 28 lipca 2011 r. (Nordea Pankki Suomi Oyj C-350/10).

Opublikowane w VAT
wtorek, 22 lutego 2011 14:09

Zmiany w hipotekach a PCC 2011

W dniu 20 lutego 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece.  Zniknął podział na hipotekę kaucyjną i zwykłą. Obecnie można ustanowić tylko hipotekę. Dotychczas ustanowienie hipoteki kaucyjnej było opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 19 zł, a hipoteki zwykłej 0,1% wartości zabezpieczanej wierzytelności.

Opublikowane w PCC

Sprawdź zasady stosowania preferencyjnej stawki podatku od nieruchomości do budynków zajętych na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Opublikowane w Podatek od nieruchomości
poniedziałek, 31 stycznia 2011 17:10

Ocena ryzyka i szacowanie poniesionych strat

Czy przychody uzyskane z prowadzenia działalności związanej z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat można opodatkować ryczałtem? Jeśli tak, to jaka stawka ryczałtu ewidencjonowanego jest właściwa? Jak są sklasyfikowane według PKWiU z 2008 r.?

Opublikowane w Podatki dochodowe

Czytelnicy pytają: Importuję mrożone ciasta, których termin przechowywania (data minimalnej trwałości) w stanie zamrożenia wynosi 15-18 miesięcy. Po rozmrożeniu są one gotowe do spożycia – okres ich przechowywania w takim stanie w chłodziarce wynosi tylko 7 dni. Produkt ten na podstawie PKWiU 2008 zaliczam do grupowania 10.71.12.0.

Który z terminów wziąć pod uwagę przy ustalaniu właściwej stawki VAT? Czy powinien być to termin minimalnej trwałości (przechowywania w stanie zamrożonym), czyli 15-18 miesięcy, czy też termin przydatności do spożycia, który wynosi 7 dni, aby możliwe było opodatkowanie 8% stawką VAT?

Opublikowane w VAT
Strona 5 z 6
powrót Strona główna Stawki podatkowe Artykuły w etykietach: stawka podatku

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________