ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Strona główna Stawki podatkowe Artykuły w etykietach: stawka podatku
Artykuły w etykietach: stawka podatku

W pismie z dnia 27 października 2010 r. Minister Finansów wypowiedział się w sprawie opodatkowania podatekm od nieruchomości nowo wybudowanych budynków lub budowli, tj. stosowania przepisu art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm.).

Opublikowane w Podatek od nieruchomości
wtorek, 26 października 2010 12:19

Podatek transportowy w 2011

Są już znane stawki podatku od środków transportowych, które obowiązywać będą w 2011 r.

piątek, 01 października 2010 12:32

Proekologiczny płynny dodatek do paliw

Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje zakupu wewnątrzwspólnotowego wyrobu o kodzie CN 3811 29 00, będącego płynnym dodatkiem do paliw o charakterze proekologicznym, który powoduje: zmniejszenie emisji cząstek stałych, zmniejszenie emisji węglowodorów, zmniejszenie emisji CO, zmniejszenie zużycia paliwa, utrzymanie komór spalania w czystości. Według wskazań producenta gęstość tego produktu w temperaturze 15,6°C wynosi 0,798 g/cm3.

Opublikowane w Akcyza
poniedziałek, 30 sierpnia 2010 13:54

Kontrola obrotu lekkim olejem opałowym

W dniu 18 sierpnia 2010 r. Minister Finansów przedstawił swoje stanowisko wobec pism sprzedawców lekkiego oleju opałowego w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz mechanizmów kontroli w zakresie obrotu lekkim olejem opałowym.

Opublikowane w Akcyza
niedziela, 04 lipca 2010 15:04

Emulsja chłodząca do maszyn CN 3403

Stawka akcyzy na wyroby energetyczne inne niż określone w ust. 1 pkt 1–13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł.

Opublikowane w Akcyza
niedziela, 04 lipca 2010 15:01

Hipoteka a PCC

Ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej podlega jednokrotnemu opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Opublikowane w PCC

Sprawdź obowiązujące stawki podatku zryczałtowanego od przychodów ewidencjonowanych.

Opublikowane w Podatki dochodowe
Strona 6 z 6
powrót Strona główna Stawki podatkowe Artykuły w etykietach: stawka podatku

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________