ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Strona główna Stawki podatkowe Artykuły w etykietach: usługi gastronomiczne
Artykuły w etykietach: usługi gastronomiczne

Ministerstwo Finansów przygotowało założenia projektowanej zmiany rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Obowiązek stosowania kas fiskalnych obejmie m.in. prawników, lekarzy i dentystów.

Opublikowane w VAT

Sprawdź, czy wydatki związane z organizacją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są kosztami uzyskania przychodów.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Sprawdź, jak oznaczyć towar lub usługę na fakturze lub paragonie fiskalnym, czy można posługiwać się nazwami grup towarów lub usług oraz w oparciu o jakie kryteria ustalać nazwy towarów i świadczonych usług.

Opublikowane w VAT
poniedziałek, 23 stycznia 2012 16:52

Posiłki na wynos w ramach cateringu. Stawka VAT

Sprawdź, czy sprzedaż posiłków na wynos w ramach kateringu, które zostały przygotowane w lokalu gastronomicznym, podlega opodatkowaniu 5% stawką podatku VAT, czy też należałoby zastosować 8% stawkę tego podatku?

Opublikowane w VAT
poniedziałek, 21 listopada 2011 20:19

Stawka VAT na sprzedaż soków owocowych

Sprzedaż soków owocowych, która dokonywana jest w ramach świadczonych usług związanych z wyżywieniem (PKWiU ex 56) podlega opodatkowaniu stawką właściwą dla świadczonej usługi, tj. 8% VAT. Tak uważa Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (interpretacja indywidualna z dnia 2 listopada 2011 r.).

Opublikowane w VAT

Minister Finansów ustalił stawki karty podatkowej na 2012 r. Co roku ogłasza je w Monitorze Polskim do dnia 30 listopada na następny rok podatkowy. Nowe stawki, które ustanawia obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2011 r. zostało opublikowane w Dz.U. nr 102, poz. 1028.

Sprawdź stawki karty podatkowej na usługi gastronomiczne w 2012 r.

Opublikowane w Stawki podatkowe
poniedziałek, 31 stycznia 2011 08:41

Refundacja kosztów bonów gastronomicznych

Sprawdź, czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na refundację kosztów bonów gastronomicznych oraz jak je rozliczyć księgowo.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Sprawdź stawkę VAT na usługi związane z wyżywieniem w 2011 r.

Opublikowane w VAT
piątek, 09 kwietnia 2010 18:03

Kiedy mamy do czynienia z reprezentacją?

Pojęcie reprezentacji dotyczy działań mających na celu zbudowanie odpowiedniego wizerunku firmy, wprowadzenie ułatwień w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów handlowych, w tym również poprzez budowanie osobistych relacji, których zasadniczym celem jest kształtowanie wizerunku przedsiębiorcy, jako zasobnego, godnego zaufania partnera biznesowego.

Opublikowane w Podatki dochodowe
środa, 07 kwietnia 2010 18:37

Stawki VAT na 2011

W związku z upływającym wraz z końcem 2010 r. okresem obowiązywania wynegocjowanych w 2007 r. obniżonych stawek VAT, od dnia 1 stycznia 2011 r. zmianie ulegną stawki VAT na książki i czasopisma specjalistyczne oraz niskoprzetworzone produkty spożywcze (mięso, ryby, tłuszcze, owoce, warzywa).

Opublikowane w VAT
powrót Strona główna Stawki podatkowe Artykuły w etykietach: usługi gastronomiczne

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________