ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Strona główna Stawki podatkowe Artykuły w etykietach: usługi transportowe
Artykuły w etykietach: usługi transportowe

W piśmie z dnia 8 sierpnia 2013 r. pt. Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego w ujęciu ustawy o VAT w odniesieniu do usług transportowych i spedycyjnych (PT3/033/2/323/AEW/13/RD82408) opublikowanym w Dz.Urz.MF. 2013/27, Minister Finansów wyjaśnił zasady wystawiania faktur VAT da usług spedycyjnych i transportowych.

Opublikowane w VAT

Sprawdź, czy wydatki związane z organizacją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są kosztami uzyskania przychodów.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowie na pytanie dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług transportowych, spedycyjnych oraz kurierskich i rozstrzygnie, czy obowiązek podatkowy powstał w momencie wystawienia faktury, czy powstał 30 dnia, licząc od dnia wykonania usługi.

Opublikowane w VAT

Sprawdź, kiedy nastąpi moment powstania obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług transportu wewnątrzwspólnotowego.

Opublikowane w VAT

W odniesieniu do przedsiębiorcy, istotnym kryterium dla uznania wyjazdu za podróż służbową winno być ustalenie czy wyjazd ma bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Okoliczność, iż istotą prowadzonej działalności gospodarczej jest wykonywanie usług transportowych, nie wyklucza możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wartości diet stanowiących ekwiwalent pieniężny przeznaczony na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży służbowej, tak na obszarze kraju, jak i poza jego granicami, potwierdził Minister Finansów.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Minister Finansów ustalił stawki karty podatkowej na 2012 r. Co roku ogłasza je w Monitorze Polskim do dnia 30 listopada na następny rok podatkowy. Nowe stawki, które ustanawia obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2011 r. zostało opublikowane w Dz.U. nr 102, poz. 1028.

Sprawdź stawki karty podatkowej na usługi transportowe w 2012 r.

Opublikowane w Stawki podatkowe
czwartek, 21 października 2010 14:04

Diety kierowców a koszty podatkowe

W interpretacji indywidualnej z dnia 7 maja 20910 r. Minister Finansów uznał za nieprawidłowe stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy. Przyznał tym samym rację podatnikowi, który chciał zaliczyć w koszty uzyskania przychodów diety z tytułu podróży służbowej. Podatnik prowadził działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego towarów, świadcząc jednoosobowo usługi transportowe na rzecz firm transportowych w ruchu krajowym i międzynarodowym.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Od dnia 1 stycznia 2010 r. dla usług restauracyjnych i cateringowych oraz krótkoterminowego wynajmu środków transportu inaczej niż wcześniej, określa się miejsce ich świadczenia.

Opublikowane w VAT
środa, 07 kwietnia 2010 18:51

Wyjazdy służbowe kierowcy

W piśmie z dnia 15 lutego 2010 r. Minister Finansów (interpretacja ogólna) wskazał, że diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika na obszarze kraju i poza nim zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokości określonej w odrębnych przepisach.

Opublikowane w Podatki dochodowe
powrót Strona główna Stawki podatkowe Artykuły w etykietach: usługi transportowe

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________