ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót
Ekspertax Kancelaria Podatkowa Prawna i Księgowa
środa, 29 października 2014 12:18

Znaki akcyzy dla producentów wina będących rolnikami

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, którą w ubiegłym tygodniu uchwalił Sejm, a która wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r. umożliwia wydanie znaków akcyzy producentom wina będącym rolnikami.

W dniu 26 września 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która trafiła już do podpisu prezydenta. Ustawa ta wprowadza generalną zasadę przekazywania administracji podatkowej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Druki papierowe wyjdą zupełnie z użycia. Podatnik, który w 2015 r. będzie chciał wypełnić deklarację papierową (dopuszczono nieliczne wyjątki) będzie musiał ją pobrać ze strony urzędu skarbowego i wydrukować we własnym zakresie.

wtorek, 28 października 2014 01:16

Jazdy prywatne pracowników samochodami służbowymi

Napisane przez Dorota Ryterska

Pytanie: Czy za używanie służbowych samochodów na potrzeby prywatne pracowników należy wystawiać faktury wewnętrzne?

Pracownicy naszej firmy zgodnie z regulaminem mogą używać samochodów do przejazdów prywatnych. Paliwo do samochodów jest opłacane z firmowych kart paliwowych, jednak część paliwa do jazd prywatnych pokrywają pracownicy. Samochody są w leasingu operacyjnym.

poniedziałek, 27 października 2014 20:57

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w eksporcie?

Napisane przez Dorota Ryterska

Pytanie: Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w eksporcie?

Kiedy należy wykazać eksport towaru do Japonii? Jeśli 27 października 2014 r. wystawiliśmy fakturę dla kontrahenta z Japonii i my odpowiadamy za transport towarów z Polski. Towar dotrze do kontrahenta około 5 listopada 2014 r. (eksport bezpośredni), SAD zostanie prawdopodobnie potwierdzony w grudniu.

poniedziałek, 27 października 2014 20:41

Obowiązek podatkowy dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

Napisane przez Dorota Ryterska

Pytanie: Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w WDT w 2014 r.?

Czy w WDT obowiązek podatkowy powstaje nadal w momencie wystawienia faktury? Czy istotna jest data fizycznej dostawy?

poniedziałek, 27 października 2014 20:24

Przedpłata i sprzedaż w tym samym miesiącu

Napisane przez Dorota Ryterska

Pytanie: Czy faktury zaliczkowe trzeba wystawić w dniu otrzymania przedpłaty, jeśli zarówno przedpłata, jak i sprzedaż nastąpią w tym samym miesiącu?

Pytanie: Czy do czasu pracy można zaliczyć kurs podnoszenia kwalifikacji zawodowych z obsługi komputera?

Kurs odbywa się w soboty i niedziele, ale za zgodą pracodawcy, pokrywającego koszty tego kursu. Czy pracownikowi przysługuje wolne za te dni?

niedziela, 26 października 2014 19:39

Rachunek czy faktura?

Napisane przez Dorota Ryterska

Pytanie: Czy podatnik zwolniony podmiotowo z VAT mógł jako duplikat faktury wystawić rachunek?

Osoba bezrobotna otrzymała środki ze środków Funduszu Pracy, na podjęcie działalności gospodarczej, zgodnie z umową zawartą z PUP na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm). Dokumentami potwierdzającymi wydatkowanie takich środków mogą być wyłącznie, zapłacone w terminie do 2 m-cy od dnia podjęcia działalności gospodarczej faktury, rachunki oraz załączone do nich potwierdzenia zapłaty.

sobota, 25 października 2014 15:04

Bonifikata na czynsz najmu a pomoc publiczna

Napisane przez Marian Szałucki

Pytanie: Czy bonifikata na czynsz najmu może zostać uznana za pomoc publiczną?

Gmina ogłosiła przetarg na oddanie w najem na okres 20 lat budynku biurowo-handlowego. Według warunków, przetargu do czasu rozpoczęcia wykonywania działalności, nie dłużej jednak niż 10 miesięcy od dnia podpisania umowy miała być stosowana bonifikata w wysokości 70% na prowadzenie działalności usługowej i w wysokości 40% dla pozostałej powierzchni. Czy bonifikatę należy traktować jako pomoc publiczną?

Strona 7 z 132
powrót

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________