ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót
Ekspertax Kancelaria Podatkowa Prawna i Księgowa
czwartek, 23 października 2014 14:48

Sejm podwyższył kwoty ulgi na dzieci

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Sejm uchwali zmiany w wysokości ulgi prorodzinnej. Korzystnie wzrosła wysokość ulgi na trzecie i kolejne dziecko. Rodzice, którzy obecnie płacą zbyt niski podatek, by odliczyć pełną kwotę ulgi otrzymają zwrot kwoty stanowiącej różnicę między przysługującym pełnym odliczeniem, a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Nowe wysokości ulg będą już dotyczyć zeznania za 2014 r.

środa, 22 października 2014 12:57

Skutek podatkowy wystawienia faktury proforma

Napisane przez Marian Szałucki

Sprawdź, kiedy wystawienie faktury pro forma lub dokumentu, który może być uznawany za fakturę w rozumieniu przepisów ustawy o VAT powoduje powstanie obowiązku podatkowego.

wtorek, 21 października 2014 13:17

Czy żużlowiec może być traktowany jako przedsiębiorca?

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Działalność sportowa żużlowców i klubów żużlowych została omówiona w interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego nr DD2/033/30/KBF/14/RD-47426, w zakresie możliwości zaliczenia w określonych warunkach przychodów wymienionych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście do źródła: działalność gospodarcza (Dz.Urz. MF z dnia 27 maja 2014 r., poz 21).

Od dnia 1 kwietnia 2014 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o VAT dotyczące zasad odliczania podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Wprowadzenie możliwości pełnego odliczenia podatku od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi w przypadku, gdy pojazd służy wyłącznie działalności gospodarczej, wymagało wprowadzenia odpowiedniego systemu zabezpieczającego.

 

wtorek, 21 października 2014 12:47

Opodatkowanie działalności uczniowskich klubów sportowych

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Według odpowiedzi sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów na interpelację nr 26441 w sprawie opodatkowania działalności uczniowskich klubów sportowych, na gruncie powszechnie obowiązujących przepisów można uznać uczniowski klub sportowy jest jedną z form organizacyjnych prowadzenia w szczególności działalności oświatowej w zakresie kultury fizycznej i sportu, która jest zwolniona od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Uchylenie z dniem 1 stycznia 2014 r. przepisów ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym oznacza, że wydatki na zakup materiałów budowlanych poniesione po dniu 31 grudnia 2013 r. nie uprawniają do otrzymania zwrotu części wydatków na zasadach określonych w przepisach uchylonej ustawy. Prawo do zwrotu przysługuje wyłącznie z tytułu wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturą VAT do końca 2013 r.

W odpowiedzi sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów na interpelację nr 27172 w sprawie odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi do celów mieszanych z dnia 16 lipca 2014 r., znajdujemy odpowiedź na temat sposobu wykładni pojęcia wszelkich wydatków związanych z wykorzystywaniem pojazdu dla potrzeb podatnika i ograniczenia prawa do odliczenia VAT.

wtorek, 21 października 2014 11:39

Abonament nadzoru satelitarnego monitorowania pojazdów

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Wykorzystywanie w działalności samochodów osobowych, gdy nie jest prowadzona ewidencja przebiegu daje prawo do 50% odliczenia podatku VAT od zakupów związanych z tymi samochodami (wyłączając paliwo). Dla celów działalności podatnicy często kupują usługę monitoringu w systemie GPS, która służy właściwemu podziałowi kosztów wewnątrzfirmowych. Czy ograniczenie odliczenia podatku VAT obejmuje również koszt abonamentu nadzoru satelitarnego monitorowania pojazdów w systemie GPS? Czy z faktur za parkowanie pojazdów można odliczyć 100% VAT?

poniedziałek, 20 października 2014 14:01

Wymiana bruku przed budynkiem. Ulepszenie czy remont?

Napisane przez Dorota Ryterska

Położenie kostki brukowej przed budynkiem przedsiębiorstwa może wynikać z faktu jej zużycia się. Wtedy mamy do czynienia z remontem (naprawą). Remont to działania przywracające pierwotny stan techniczny i użytkowy środka trwałego, w tym również polegające na wymianie zużytych składników technicznych, następujące w toku eksploatacji środka trwałego i będące wynikiem tej eksploatacji, niezwiększające jego wartości początkowej. W przeciwnym natomiast wypadku, jest to ulepszenie środka trwałego.

Strona 8 z 132
powrót

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________