ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót
Ekspertax Kancelaria Podatkowa Prawna i Księgowa

W dniu 21 października 2014 r. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w sprawie pozbawienia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych.

środa, 15 października 2014 12:13

Stanowisko MF w sprawie kwoty wolnej od podatku

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Ministerstwo Finansów opublikowało swoje stanowisko w związku z zaskarżeniem przez Rzecznika Praw Obywatelskich wysokości kwoty wolnej od podatku do Trybunału Konstytucyjnego.

Sprawdź stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w 2015 r.

środa, 15 października 2014 11:28

Podatek od środków transportowych dla naczep i przyczep w 2015

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Sprawdź stawki podatku dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w 2015 r.

Sprawdź stawki podatku dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w 2015 r.

środa, 15 października 2014 11:10

Podatek do środków transportowych w 2015

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

W dniu 10 października 2014 r. Minister Finansów podpisał obwieszczenie w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r. Obwieszczenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" z dnia 13 października 2014 r. poz. 895.

środa, 15 października 2014 10:35

Od 2015 opłata za VAT-R nie będzie pobierana

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Czwarta ustawa deregulacyjna przewiduje zniesienie obowiązku potwierdzania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.

Wiążąca informacja akcyzowa (WIA) ma pomóc podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą rozliczać prawidłowo podatek od wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych. WIA, podobnie jak wiążąca informacja taryfowa będzie wydawana przez organy podatkowe odnośnie klasyfikacji taryfowej oraz rodzaju wyrobu akcyzowego. Będzie jednak obowiązywać bezterminowo.

wtorek, 14 października 2014 17:22

Limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2015

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2015 r. będzie niższy niż w roku obecnym.

Strona 10 z 132
powrót

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________