ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót
Ekspertax Kancelaria Podatkowa Prawna i Księgowa

Przy sprzedaży kart typu pre-paid, podobnie jak w przypadku bonów podarunkowych oraz voucherów, przychód powstaje dopiero w chwili podjęcia decyzji przez klienta, jaki towar bądź usługę chce za nie kupić, wskazał w wyroku z dnia 15 lipca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (III SA/Wa 3591/14).

Podatek od odsetek z tytułu lokat bankowych i oszczędności zgromadzonych na rachunkach bankowych stanowi bardzo duże obciążenie przede wszystkim dla ludzi o niewielkich oszczędnościach.

Domaganie się zaprzestania przez zleceniobiorcę jakichkolwiek kontaktów handlowych z kontrahentem, z którym ten współpracował na długo zanim zleceniodawca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w ramach klauzuli zakazu konkurencji, może zostać uznane za postanowienie nieważne, jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

poniedziałek, 27 lipca 2015 13:03

Kara umowna w niepracowniczych stosunkach zobowiązaniowych

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Zleceniobiorca może zgodnie z zasadą swobody umów zobowiązać się wobec zleceniodawcy do niepodejmowania działań konkurencyjnych w czasie trwania umowy.

poniedziałek, 27 lipca 2015 12:38

Składki zdrowotne od odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Istnieje obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne od wartości wypłaconego odszkodowania wypłaconego z tytułu obowiązywania zakazu konkurencji zawartego w treści umowy o zarządzanie po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.

poniedziałek, 27 lipca 2015 12:20

Zakaz konkurencji przy umowie zlecenia a składki ZUS

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Wyłączenie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie ma zastosowania do odszkodowania wypłacanego w związku z powstrzymaniem się od działalności konkurencyjnej po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

niedziela, 15 marca 2015 02:35

Kazus nr 5 (8) Skarga na decyzję

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Państwowa Komisja ds. Doradztwa Podatkowego opublikowała nowe kazusy na egzamin pisemny na doradcę podatkowego. M.in. wśród nowych zadań znalazł się kazus dotyczący warunków udzielenia ulgi podatkowej z tytułu zasiedzenia.

niedziela, 15 marca 2015 02:27

Kazus nr 4 (7) Skarga na interpretację

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Państwowa Komisja ds. Doradztwa Podatkowego opublikowała nowe kazusy na egzamin pisemny na doradcę podatkowego. M.in. wśród nowych zadań znalazł się kazus dotyczący wydatków związanych z emisją akcji.

niedziela, 15 marca 2015 02:17

Kazus nr 3 (6) Odwołanie

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Państwowa Komisja ds. Doradztwa Podatkowego opublikowała nowe kazusy na egzamin pisemny na doradcę podatkowego. M.in. wśród nowych zadań znalazł się kazus dotyczący kosztu uzyskania przychodu ze zbycia długu (w wartości brutto).

Strona 2 z 132
powrót

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________