ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót
Ekspertax Kancelaria Podatkowa Prawna i Księgowa
czwartek, 09 października 2014 11:31

Możliwość odliczenia VAT z otrzymanych faktur

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Pytanie: Czy w poniższej sytuacji można odliczyć podatek VAT naliczony z otrzymanych faktur?

Podatnik VAT podpisał umowę z kontrahentem, w ramach której po zakończeniu miesiąca otrzymał: fakturę od kontrahenta oraz drugą fakturę z firmy International Card Centre LTD oraz notę obciążeniową wystawioną przez kontrahenta na płatność za obie te faktury. Wartość z obu faktur jest wyrażona złotych. Na fakturze ICC jest zamieszczony nr NIP, jednak podatnik nie jest pewien, czy jest to polski NIP i czy firma ta jest zarejestrowania w Polsce. Jak upewnić się czy w takiej sytuacji możliwe jest odliczenie VAT naliczonego z otrzymanych faktur?

czwartek, 09 października 2014 11:26

Sprzedaż samochodu po likwidacji działalności gospodarczej

Napisane przez Marian Szałucki

Pytanie: Co zrobić z samochodem, po likwidacji działalności gospodarczej?

Osoba fizyczna będąca podatnikiem VAT, która rozlicza się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych, we wrześniu 2009 r. kupiła samochód osobowy na fakturę VAT marża za kwotę 10.000 zł. W grudniu 2013 r. podjęła decyzję o likwidacji działalności, a we wrześniu 2014 r. sprzedała samochód na umowę kupna-sprzedaży. W związku z tym powstaje pytanie w jaki sposób należy  teraz rozliczyć podatek od tej transakcji?

czwartek, 09 października 2014 10:19

Wystąpienie małżonka ze spółki cywilnej

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Pytanie: Jak korzystnie podatkowo rozwiązać sytuację wystąpienia małżonka ze spółki cywilnej?

Małżonkowie prowadzą spółkę cywilną. Kupili na nazwisko obojga małżonków nieruchomość gruntową, na której wybudowali budynek biurowy i magazyn, które wprowadzono do ewidencji środków trwałych. Jeden z współmałżonków zamierza wystąpić ze spółki, a na jego miejsce do spółki wejdą dwie córki.

środa, 08 października 2014 15:05

RPP obniża stopy procentowe

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

W dniach 7-8 października 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. RPP obniżyła stopy procentowe NBP.

środa, 08 października 2014 13:08

Skutki podatkowe pożyczki udzielonej spółce przez wspólnika

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Pytanie: Jakie są skutki podatkowe udzielenia pożyczki spółce z o.o. przez jej udziałowców?

Spółka z o.o. zajmująca się pośrednictwem finansowym (chwilówki) posiada następujące kapitały:
1.    Kapitał podstawowy: 100.000,00 zł
2.    Kapitał zapasowy: 500.000,00 zł
3.    Zyski niepodzielone z lat ubiegłych: 1.000.000,00 zł
4.    Zysk za rok 2013: 1.000.000,00 zł
5.    Razem kapitały przed zatwierdzeniem bilansu i wypłaty dywidendy 2.600.000,00 zł.
Zarząd w porozumieniu z wszystkimi udziałowcami (A, B, C, D, E) podjął decyzję o zaciągnięciu pożyczki od udziałowca A (posiadającego 35% udziałów) na kwotę 100.000 zł oraz od udziałowca C (15% udziałów) na kwotę 50.000 zł. Odsetki w wysokości 15% od pożyczki mają być wypłacane miesięcznie.

środa, 08 października 2014 12:06

Zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Pytanie: Czy można zastosować zwolnienie od obowiązku stosowania kasy fiskalnej?

Osoba fizyczna prowadzi handel maszynami budowlanymi (pełna rachunkowość, sprzedaż tylko dla firm). Czy jednorazowa sprzedaż na rzecz osoby fizycznej towaru o wartości 500.000 zł, należy ewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej? Czy można w tym wypadku zastosować zwolnienie z §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zgodnie z którym z obowiązku rejestracji w kasie fiskalnej zwolnieni są ci podatnicy, u których sprzedaż na rzecz osób fizycznych w roku poprzednim nie przekroczyła 20%?

Rzecznik Praw Obywatelskich na konferencji prasowej, poinformował o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności jednego z artykułów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Chodzi o art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym podatek dochodowy, co do zasady, pobiera się od podstawy jego obliczenia według skali podatkowej, którą stanowi dochód po odliczeniu wskazanych w ustawie kwot.

piątek, 03 października 2014 09:42

Złożenie VAT-26 po teminie

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Sprawdź skutki złożenia VAT-26 po terminie oraz sposób w jaki można skorygować złożenie VAT-26 upływie terminu. Czy od zakupu pojazdu i od zakupu paliwa powinno się w takiej sytuacji odliczyć tylko 50% VAT, czy dotyczy to tylko paliwa?

W piśmie z dnia 30 września 2014 r. Ministerstwo Finansów przedstawiło interpretację ogólną w sprawie zasad opodatkowania podatkiem od towarów i usług, tzw. usług własnych świadczonych w ramach usługi turystyki, opodatkowanej według szczególnej procedury określonej w art. 119 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (PT2/033/7/505/EPT/2014/RD-88705) (Dz.Urz.MF z 2014/37).

Strona 11 z 132
powrót

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________