Ekspertax Kancelaria Podatkowa Prawna i Księgowa
 

ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót
Ekspertax Kancelaria Podatkowa Prawna i Księgowa
środa, 07 kwietnia 2010 18:49

Jednorazowa amortyzacja samochodu ciężarowego

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Zdaniem Ministra Finansów, podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie drogowego transportu towarowego może skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od nabytych dla potrzeb tej działalności pojazdów transportu towarowego, w tym samochodów ciężarowych.

niedziela, 04 kwietnia 2010 18:48

Preferencje podatkowe dla sił zbrojnych USA

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Planowana jest nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie preferencji podatkowych dla sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, w związku z pobytem tych sił zbrojnych na terytorium Polski.

środa, 07 kwietnia 2010 18:47

Bardziej czynny udział strony w postępowaniu podatkowym

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Organ podatkowy, przekazując sprawę, będzie zobowiązany ustosunkować się do przedstawionych zarzutów i poinformować stronę o sposobie ustosunkowania się do nich.

środa, 07 kwietnia 2010 18:46

Jedno zgłoszenie aktualizacyjne dla VAT i NIP

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Nie będzie potrzeby dwukrotnego zgłaszania zmiany tych samych danych w jednym urzędzie skarbowym – raz dla celów podatku VAT, drugi raz – dla celów NIP.

środa, 07 kwietnia 2010 18:45

Promocja lub reklama wolna od PIT-8C do 200 zł

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Wolna od podatku będzie wartość nieodpłatnych świadczeń, od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekroczy kwoty 200 zł.

środa, 07 kwietnia 2010 18:44

Mniej wezwań do urzędów

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Organ administracji publicznej będzie mógł wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań na piśmie, a w razie konieczności osobiście lub przez pełnomocnika, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych.

poniedziałek, 05 kwietnia 2010 18:43

Waloryzacja kaucji najemców lokali mieszkalnych

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

W opinii Ministra Finansów, poniesione przez TBS koszty waloryzacji kaucji wniesionej przez najemców lokali mieszkalnych należy kwalifikować jako koszty, które pomniejszają przychody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi (interpretacja z dnia 15 lutego 2010 r.).

Nowelizacja ustawy o kontroli skarbowej zmienia zasady naliczania odsetek od zaległości podatkowych. Odsetki nie będą naliczane za okres od dnia wszczęcia postępowania kontrolnego do dnia doręczenia decyzji wydanej w pierwszej instancji, jeżeli okres ten przekroczy 6 miesięcy.

środa, 07 kwietnia 2010 18:41

Opłacanie przez pracodawcę kosztów aplikacji

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Zdaniem Ministra Finansów (interpretacja z dnia 25 stycznia 2010 r.) wartość świadczeń otrzymanych przez pracownika w związku z opłacaniem przez pracodawcę kosztów aplikacji, także w stosunku do aplikanta radcowskiego zatrudnionego w kancelarii radcy prawnego, może skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Strona 131 z 132
powrót

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________