ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót
Ekspertax Kancelaria Podatkowa Prawna i Księgowa
środa, 07 kwietnia 2010 18:28

Wyroki sądów administracyjnych

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

W wyroku z dnia 20 stycznia 2009 r. WSA w Warszawie orzekł, że choć orzecznictwo sądowe, w tym sądów administracyjnych, nie ma w polskim systemie prawnym charakteru precedensowego, to w zakresie interpretacji podatkowych (ogólnych i indywidualnych) orzecznictwo to zyskuje szczególnie na znaczeniu.

Co do zasady nabycie przez osobę fizyczną w drodze dziedziczenia własności rzeczy i praw majątkowych podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

środa, 07 kwietnia 2010 18:22

Ulga internetowa. Dokumentowanie

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Podatnicy nieprowadzący działalności gospodarczej z ulgi internetowej korzystają po zakończeniu roku w zeznaniu podatkowym PIT-36 lub PIT-37, do których należy dołączyć informację o odliczeniach PIT/O.

środa, 07 kwietnia 2010 18:21

1% na organizację pożytku publicznego

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

W zeznaniu podatkowym podatnik możne podać dane identyfikacyjne tylko 1 organizacji pożytku publicznego. Dotyczy to zarówno zeznań podatkowych, w których podatnik opodatkowuje swoje dochody indywidualnie, jak i zeznań, w których małżonkowie wnioskują o łączne opodatkowanie ich dochodów.

wtorek, 06 kwietnia 2010 18:17

System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Od dnia 1 stycznia 2011 r. wejdzie do użycia System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS PL (Excise Movement and Control System).

Ustanie wspólności w jakimkolwiek okresie roku podatkowego skutkuje brakiem prawa do wspólnego opodatkowania.

wtorek, 06 kwietnia 2010 18:13

Straty grupy producentów rolnych

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Grupy producentów rolnych korzystają z dodatkowych środków finansowych uzyskanych ze zwolnienia od podatku dochodowego. Zwolnienie polega na tym, iż wolny od podatku jest dochód grupy producentów rolnych pochodzący ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków – w części wydatkowanej na rzecz członków tej grupy w roku podatkowym lub roku po nim następującym, m.in. na zakup środków produkcji przekazanych członkom.

środa, 07 kwietnia 2010 18:12

Darowizna na cel charytatywny

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Jeżeli chcesz przekazać darowiznę na cel charytatywny, to może być ona zwolniona z podatku.

Strona 132 z 132
powrót

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________