ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót
Ekspertax Kancelaria Podatkowa Prawna i Księgowa

Pracownik z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych uzyskuje przychód. W przypadku korzystania z samochodu firmowego z silnikiem o pojemności poniżej 1.600 ccm zryczałtowany przychód wynosi 250 zł miesięcznie, w przypadku aut o wyższej pojemności, jest to kwota 400 zł miesięcznie. W ryczałcie tym mieści się również przez firmę zakup paliwa wykorzystanego przez pracownika do celów prywatnych. Poznaj szczegóły.

poniedziałek, 26 stycznia 2015 11:54

ZBIÓR PRAW 2015 niezbędny dla księgowego i doradcy podatkowego

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

ZBIÓR PRAW 2015 z komentarzem praktyków to podręczny zbiór przepisów podatkowych i ustawa o rachunkowości. Stan prawny publikacji jest aktualny na dzień 30 stycznia 2015 r. - uwzględniono zmiany, które weszły w życie z dniem 1, 4 oraz 15 i 30 stycznia 2015 r. ZAMÓW już dziś!

Nawet jednostki, które nie stosują ustawy o rachunkowości do prowadzenia ksiąg, muszą złożyć do KRS oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

Od dnia 1 stycznia 2015 r. ma już obowiązku uzyskania zaświadczenia z urzędu skarbowego dla potrzeb rejestracji pojazdów sprowadzanych z innych państw członkowskich UE.

poniedziałek, 12 stycznia 2015 17:14

Termin ważności certyfikatu rezydencji

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Od dnia 4 stycznia 2015 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące certyfikatu rezydencji podatkowej. Certyfikat rezydencji bez wskazanego w nim okresu ważności pozwala przyjąć, że certyfikat ten dokumentuje miejsce zamieszkania podatnika przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania.

piątek, 09 stycznia 2015 17:14

Komu przysługuje wyższa ulga na wychowanie dzieci?

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

W 2015 r. wzrosła kwota ulgi na wychowanie dzieci. Nowa kwota ma zastosowanie do dochodów osiągniętych w ubiegłym roku. Rodzice wychowujący dzieci skorzystają też z tzw. kwoty wsparcia finansowego, gdy ich dochody są zbyt niskie, aby odliczyć ulgę na wychowanie dzieci w pełnej wysokości.

czwartek, 08 stycznia 2015 17:13

Bezpłatna pomoc prawna dla osób niezamożnych

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Od dnia 1 stycznia 2015 r. z podatku dochodowego od osób fizycznych zwolniona została wartość bezpłatnej pomocy prawnej otrzymanego przez osobę niezamożną.

środa, 07 stycznia 2015 17:13

Korzystniejsze zasady rozliczenia VAT w imporcie dla AEO

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Od dnia 1 stycznia 2015 r. obowiązuje dłuższy termin na rozliczenie VAT w imporcie dla tzw. upoważnionych podmiotów gospodarczych (AEO).

wtorek, 06 stycznia 2015 17:12

Od 2015 ambulanse ratunkowe są zwolnione z akcyzy

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Od dnia 8 stycznia 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, która zwalnia specjalistyczne środki transportu sanitarnego z podatku.

Strona 4 z 132
powrót

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________