ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót KPiR
KPiR
KPiR

Sprawdź, gdzie ująć w KPiR materiały i środki medyczne wykorzystywane do świadczenia usług weterynaryjnych.

Przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, składników majątku będących środkami trwałymi. Sprawdź skutki podatkowe sprzedaży samochodu osobowego, stanowiącego środek trwały w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

poniedziałek, 04 kwietnia 2011 11:37

Dotacje do sprzedaży biletów ulgowych

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wypowiedział się w kwestii, czy dotacje do sprzedaży biletów ulgowych, otrzymane z budżetu województwa, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust.1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (IPPB1/415-914/10-5/KS).

Zmiany przepisów mają dotyczyć między innymi także zasad prowadzenia ewidencji przychodów oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Ministerstwo Gospodarki pracuje nad projektem ustawy o redukcji obowiązków informacyjnych oraz o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

Wystawcy rachunków potwierdzających dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi od dnia 3 marca 2011 r. nie muszą zamieszczać oznaczenia ORYGINAŁ albo KOPIA ani własnoręcznego podpisu na rachunku.

poniedziałek, 31 stycznia 2011 19:13

Sprzedaż przez Internet. Kiedy powstaje przychód?

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Podatnik rozpoczął działalność gospodarczą, polegającą na sprzedaży internetowej. Wybrał opodatkowanie na zasadach ogólnych i zaprowadził podatkową księgę przychodów i rozchodów. Ze względu na mały obrót wybrał zwolnienie z VAT. Sprzedawany przez niego towar zostaje wysyłany do nabywców po otrzymaniu od nich zapłaty i w tym dniu rozpoznaje on przychód. Czy prawidłowo?

Strona 1 z 2
powrót KPiR

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________