ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót KPiR Zmiana w prowadzeniu KPiR w 2011

środa, 08 grudnia 2010 22:22

Zmiana w prowadzeniu KPiR w 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od dnia 1 stycznia 2011 r. zmieni się rozporządzenie w sprawie prowadzenia KPiR. Zmiana dotyczy podatników prowadzących KPiR korzystających ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

 

Na stronach internetowych Ministerstwa Finansów opublikowany został projekt zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 152, poz. 1475 z późn. zm.).

Projektowane zmiany, dotyczą w zasadzie dwóch spraw: dostosowania rozwiązań do obowiązujących regulacji w zakresie nowej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) oraz do rozwiązań przyjętych w przepisach o VAT.

Rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w §14 ust. 2 pkt. 2 odwołuje się do klasyfikacji PKWiU z 1997 r., która dla potrzeb podatku dochodowego obowiązuje do dnia 31 grudnia 2010 r.

Po nowelizacji rozporządzenia przepis ten będzie odwoływał się do klasyfikacji PKWiU z 2008 r. W zasadzie zmiana ma wyłącznie charakter techniczny, bez merytorycznego wpływu na zakres regulacji.

Dotychczas w załączniku nr 1 w Objaśnieniach do podatkowej księgi przychodów i rozchodów w ust. 15, w zakresie ewidencjonowania kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych, określono obowiązki podatników korzystających ze zwolnienia podmiotowego w VAT w sytuacji, gdy wartość sprzedaży przekroczy równowartość 10.000 euro.

Zmiana polega na odesłaniu do właściwych przepisów ustawy o VAT, określających wartość sprzedaży warunkującej zwolnienie podmiotowe w VAT, bez wskazania limitu zwolnienia. Od 1 stycznia 2011 r. zwalnia się od VAT podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł, co stanowi kwotę znacznie wyższą niż równowartość 10.000 euro (art. 113 ust. 1 ustawy o VAT).

Zmiany w rozporządzeniu o prowadzeniu KPiR nie są rewolucyjne i mają charakter techniczny, niemniej zwracają uwagę na zmieniony właśnie limit zwolnienia podmiotowego w VAT.

Zgodnie z ostatnio uchwaloną nowelizacją ustawy o VAT w 2011 r. podatnicy, u których łączna wartość sprzedaży opodatkowanej w 2010 r. była wyższa niż 100.000 zł i nie przekroczyła 150.000 zł, będą mogli skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Warunkiem jest pisemne zawiadomienie o takim zamiarze naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia 15 stycznia 2011 r.

Zasada ta ma analogiczne zastosowanie u podatników, którzy w 2010 r. rozpoczęli dopiero sprzedaż opodatkowaną; limit 100.000 zł liczy się proporcjonalnie.

powrót KPiR Zmiana w prowadzeniu KPiR w 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________