ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót KPiR Rachunki nie muszą już zawierać oznaczenia ORYGINAŁ i KOPIA

piątek, 25 lutego 2011 14:53

Rachunki nie muszą już zawierać oznaczenia ORYGINAŁ i KOPIA

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Wystawcy rachunków potwierdzających dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi od dnia 3 marca 2011 r. nie muszą zamieszczać oznaczenia ORYGINAŁ albo KOPIA ani własnoręcznego podpisu na rachunku.

Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz.U. nr 40, poz. 204).

Dotychczas rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi musiał zawierać między innymi czytelny podpis wystawcy rachunku oraz odcisk pieczęci, jeżeli wystawca się nią posługuje, oraz oznaczenie oryginał lub kopia. zmiana ma umożliwić wystawianie, przesyłanie i przechowywanie rachunków formie elektronicznej.

Rachunek nadal będzie musiał zawierać następujące dane:

· data wystawienia
· numer kolejny rachunku,
· określenie rodzaju i ilości towarów lub wykonanych usług oraz
· określenie ich ceny jednostkowej oraz
· ogólną sumę należności wyrażoną liczbowo i słownie.

Zmiany przepisów wejdą w życie z dniem 3 marca 2011 r.

powrót KPiR Rachunki nie muszą już zawierać oznaczenia ORYGINAŁ i KOPIA

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________