ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót KPiR Będą zmiany w zasadach prowadzenia KPiR i ewidencji przychodów?

środa, 30 marca 2011 10:23

Będą zmiany w zasadach prowadzenia KPiR i ewidencji przychodów?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Zmiany przepisów mają dotyczyć między innymi także zasad prowadzenia ewidencji przychodów oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Ministerstwo Gospodarki pracuje nad projektem ustawy o redukcji obowiązków informacyjnych oraz o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

Propozycja zmian polega na umożliwieniu podatnikom ewidencjonującym sprzedaż za pomocą kas fiskalnych zapisów w ewidencjach podatkowych raz w miesiącu, wyłącznie w oparciu o miesięczny raport fiskalny.

Podatnicy ewidencjonujący sprzedaż za pomocą kas fiskalnych są zobowiązani dokonywać zapisów w księdze przychodów i rozchodów w oparciu o dobowe raporty fiskalne albo na podstawie danych wynikających z miesięcznych zestawień raportów dobowych (§20 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, Dz.U. nr 152 poz. 1475).

W ewidencji przychodów nie przewiduje się zapisów na podstawie miesięcznych zestawień raportów dobowych – przepisy rozporządzenia rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, Dz.U. nr 219 poz. 1836), wprowadzają obowiązek prowadzenia zapisów w oparciu o wystawione na koniec dnia dowody wewnętrzne podsumowujące przychody z każdego dnia (§3 i §7 tego rozporządzenia).

W przypadku nawet niewielkiej firmy, która prowadzi sprzedaż za pomocą, np. tylko dwóch kas fiskalnych - jest to około 50-ciu zapisów miesięcznie, zamiast dwóch. Zdaniem Ministra Gospodarki jest to nieuzasadniony, biurokratyczny obowiązek nakazujący podatnikom przenoszenie dziennych zestawień sprzedaży z dobowych raportów fiskalnych, zamiast dokonania jednego wpisu do ewidencji podatkowej w oparciu o miesięczny raport fiskalny.

Szczegółowe dane o sprzedaży znajdują się w pamięci kasy fiskalnej i w każdym momencie możliwe jest skonfrontowanie zapisów w ewidencji księgowej z zapisami kasy fiskalnej. Dodatkowo możliwy jest wgląd w wydruki papierowe paragonów fiskalnych, które podatnicy są zobowiązani przechowywać przez okres dwóch lat.

Rejestrowanie obrotu przy pomocy kasy fiskalnej w zupełności zastępuje dzienną ewidencję sprzedaży. Nie ma zatem uzasadnionych powodów aby dokonywać zapisów w ewidencjach podatkowych na podstawie danych wynikających z raportów dobowych lub zobowiązywać podatników do sporządzania miesięcznych zestawień raportów dobowych. Fiskalny raport miesięczny spełnia wymogi ustalone dla miesięcznego zestawienia raportów dobowych.

powrót KPiR Będą zmiany w zasadach prowadzenia KPiR i ewidencji przychodów?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________