ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót KPiR Artykuły w etykietach: środek trwały
KPiR

Pytanie: Co zrobić z samochodem, po likwidacji działalności gospodarczej?

Osoba fizyczna będąca podatnikiem VAT, która rozlicza się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych, we wrześniu 2009 r. kupiła samochód osobowy na fakturę VAT marża za kwotę 10.000 zł. W grudniu 2013 r. podjęła decyzję o likwidacji działalności, a we wrześniu 2014 r. sprzedała samochód na umowę kupna-sprzedaży. W związku z tym powstaje pytanie w jaki sposób należy  teraz rozliczyć podatek od tej transakcji?

Opublikowane w Podatki dochodowe

Sprawdź, czy można uznać za koszty uzyskania przychodów niezamortyzowaną wartość inwestycji w obcym środku trwałym, w przypadku gdy podatnik musiał zrezygnować z wykorzystywania tej inwestycji.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Planowane jest podwyższenie wartości początkowej dla środków trwałych, które jednorazowo można zaliczyć w koszty podatkowe.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Zbycie w 2011 r. nieruchomości niemieszkalnej oraz gruntu niezwiązanego z budynkiem mieszkalnym - stanowi przychód z działalności gospodarczej podatnika, natomiast zbycie nieruchomości mieszkalnej oraz gruntu, na którym stoi zbywany budynek mieszkalny - stanowić będzie przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości. Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 2 listopada 2011 r.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, składników majątku będących środkami trwałymi. Sprawdź skutki podatkowe sprzedaży samochodu osobowego, stanowiącego środek trwały w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Opublikowane w KPiR

Zespoły komputerowe kwalifikują się do grupy 4 podgrupy 49 rodzaju 491, który obejmuje swym zakresem maszyny i urządzenia do wprowadzenia, przetwarzania, przechowywania i wyprowadzania informacji cyfrowych lub analogowych. Obiektem może być cały zespół służący do przetwarzania informacji, złożony z jednostki centralnej i podłączonych do niej jednostek zewnętrznych, względnie poszczególna maszyna i urządzenie wydzielone w osobne jednostki.

Sprawdź, jak prawidłowo zakwalifikować sieć służącą dostępowi do szerokopasmowego Internetu.

Opublikowane w Podatki dochodowe
czwartek, 06 października 2011 10:01

Jednorazowy odpis amortyzacyjny

Czytelnicy pytają: Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Zamierzam nabyć nową naczepę, która według KŚT jest zaliczana do rodzaju 747. W związku z tym mam pytanie, czy od takiego środka trwałego możliwe jest dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego?

Opublikowane w Podatki dochodowe

Ustalanie wartości początkowej środka trwałego przyjętego do majątku firmy z majątku osobistego podatnika w przypadku braku dowodu zakupu może stanowić problem. W piśmie z dnia 9 września 2010 r. Minister Finansów wyjaśnia wątpliwości dotyczące ustalania wartości początkowej środka trwałego przyjętego do majątku firmy z majątku osobistego podatnika.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Zdaniem Ministra Finansów, podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie drogowego transportu towarowego może skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od nabytych dla potrzeb tej działalności pojazdów transportu towarowego, w tym samochodów ciężarowych.

Opublikowane w Podatki dochodowe
powrót KPiR Artykuły w etykietach: środek trwały

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________